Автори: Назва: Ключові слова: ua ru en

                                                                   Розробник: Алієв Е.Б., 20152018, №25


2017, №24


2016, №23


2015, №22


2014, №21


2014, №20


2013, №19


2013, №18


2012, №17


2011, №16


2010, №15


2009, №14


2008, №13


2007, №12


2006, №11


2005, №10


2004, №9


2003, №8


2002, №7


2001, №6


2000, №5


1999, №4


1998, №3


1997, №2


1994, №1

Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН

Коротка назва: Наук.-тех. бюл. ІОК
ISSN: 2078-7316
Мова видання: українська, російська, англійська
URL: http://bulletin.imk.zp.ua/index.php?lang=ua

Випуск 22, 2015

Зміст
1. Махова Т.В. Вплив агроприйомів вирощування на забур'яненість посівів та врожайність льону олійного сорту Ківіка в умовах Степу України / Т.В. Махова, О.І. Поляков // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2015. - Випуск 22. - C.110-118.- ISSN 2078-7316.
В статті представлені результати досліджень за 2010-2013 рр. по впливу агроприйомів вирощування на забур’яненість посівів та врожайність льону олійного в умовах Степу України. Найменша повітряно-суха маса бур'янів – 19,7 г в посівах льону олійного сорту Ківіка відмічена при перехресному способі сівби з нормою висіву 7 млн. шт./га та боронуванням. Найбільша врожайність – 1, 35 т/га отримана при перехресному способі сівби з нормою висіву 6, 0 млн. шт./га та проведенням боронування посівів у фазу «ялинки» культури.

2. Поляков О.І. Реакція гірчиці озимої сорту Новинка на додаткове мінеральне живлення та застосування ретарданту / О.І. Поляков, С.В. Вахненко // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2015. - Випуск 22. - C.119-128.- ISSN 2078-7316.
В статті наведені результати досліджень по вивченню впливу застосування мінерального добрива та ретарданту на формування продуктивності гірчиці озимої сорту Новинка за різних строків сівби. В середньому за роки досліджень оптимальним виявився перший строк сівби (перша декада вересня). Найбільша врожайність гірчиці озимої сорту Новинка отримана: у 2012 році - 0,68 т/га у варіанті з підживленням аміачною селітрою (100 кг/га), а у 2013 році - 1,08 т/га та у 2014 році - 1,54 т/га у варіанті з підживленням аміачною селітрою (100 кг/га) та обробкою посівів ретардантом фолікур.

3. Комарова І.Б. Визначення екологічної пластичності селекційних зразків ярого ріпака / І.Б. Комарова, В.Г. Виновець, Р.В. Сеник // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2015. - Випуск 22. - C.12-17.- ISSN 2078-7316.
Визначено параметри екологічної пластичності зразків ярого ріпака на основі аналізу урожайності з використанням коефіцієнту регресії і дисперсії. Найбільш перспективним за цією ознакою та господарсько цінними показниками є зразок ВК-22438 з урожайністю 2,3 т/га, вмістом олії 42 %, ерукова кислота в олії відсутня, який переданий до Держветфітослужби під назвою Кобзар.

4. Поляков О.І. Особливості водоспоживання сої сорту Шарм в залежності від агроприйомів вирощування / О.І. Поляков, О.В. Нікітенко // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2015. - Випуск 22. - C.129-139.- ISSN 2078-7316.
У статті представлені результати досліджень за 2011-2013 роки по вивченню впливу способів основного обробітку грунту в поєднанні з застосуванням стимуляторів росту на водоспоживання сої. В середньому за три роки найменші витрати води врожаєм сої сорту Шарм (230,1-233,6 мм) відмічені за безвідвального обробітку грунту знаряддям ПКН-3,6. За інших способів основного обробітку грунту сумарне водоспоживання збільшилось до 233,9-251,9 мм. Найбільш раціонально грунтова волога використовувалась за безвідвального обробітку грунту знаряддям КЛД-3,0, коефіцієнт водоспоживання становив 1604-1707 м3/т.

5. Поляков О.І. Вплив строків сівби та агроприйомів по догляду за рослинами на забур’яненість посівів соняшнику гібриду Регіон та його врожайність / О.І. Поляков, О.В. Нікітенко, С.К. Карапута // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2015. - Випуск 22. - C.140-148.- ISSN 2078-7316.
В роботі представлені результати досліджень за 2011-2013 роки по вивченню впливу строків сівби та агроприйомів догляду за посівами соняшнику на засміченість та формування продуктивності. Найменша повітряно-суха маса бур’янів в посівах соняшнику відмічена за другого (32,5 г/м2) та третього (31,1 г/м2) строків сівби з проведенням досходового боронування та двох міжрядних обробітків на гербіцидному фоні. Найбільша врожайність соняшнику гібриду Регіон - 2,49 т/га отримана за другого строку сівби (температура ґрунту на глибині загортання насіння 10-12 °С) з внесенням ґрунтового гербіциду та проведенням досходового боронування і двох міжрядних обробітків.

6. Алієв Е.Б. Результати експериментальних досліджень установки для виготовлення пелет з білкової фракції макухи олійних культур / Е.Б. Алієв, О.М. Пацула // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2015. - Випуск 22. - C.150-158.- ISSN 2078-7316.
В результаті експериментальних досліджень технологічного процесу виготовлення пелет з макухи насіння олійних культур встановлені залежності продуктивності та потужності установки і об’ємної маси отриманих пелет від швидкості подачі матеріалу, частоти обертів робочого органу, вологості білкової фракції. Оптимальними конструктивно-технологічними параметрами установки для виготовлення пелет є подача матеріалу q = 35,7 кг/год, частота обертів робочого органу,n = 50,5 об/хв, вологость білкової фракції W = 28,9 %. При даних оптимальних значеннях параметрів потужність електродвигуна установки для виготовлення пелет склала P = 973 Вт, а її продуктивність Q = 48 кг/год.

7. Махно Ю.О. Встановлення рівня поліморфізму компонентного складу запасних білків насіння льону олійного в поколіннях F2 та F3 / Ю.О. Махно, І.О. Полякова // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2015. - Випуск 22. - C.18-25.- ISSN 2078-7316.
В статті представлені дані електрофоретичного розподілення запасних білків насіння льону у гібридів F2 та F3. Виявлено посилення ступеня гетерогенності за білковим спектром в ряду поколінь. Встановлено значний поліморфізм у прояві білкових компонентів у варіабельних Iа, III, IV, V зонах електрофоретичних спектрів гібридних насінин F2 та F3 реципрокних схрещувань комбінації Айсберг ? № 20034. Додаткові білкові компоненти на електрофореграмах гібридного насіння даної комбінації були згруповані у 8 та 9 фенотипових класів за принципом присутності-відсутності у варіабельних зонах.

8. Полякова І.О. Mодель сорту льону олійного для степової зони / І.О. Полякова // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2015. - Випуск 22. - C.26-34.- ISSN 2078-7316.
У статті представлені оптимальні параметри моделі сорту льону олійного, які дозволять збільшити ефективність добору унікальних генотипів і цілеспрямованіше проводити селекцію до умов Степової зони. На основі порівняльного аналізу існуючих комерційних сортів запорізької селекції визначені десять основних ознак, що включають врожайність, посухостійкість, масу 1000 насінин, олійність та інші, які дозволяють формувати врожайність 2,5 т/га, що вище існуючої на 25-30%. Виділено сорти льону, які володіють комплексом господарсько-корисних ознак і відповідають ряду показників розробленої моделі.

9. Тігова А.В. Мінливість ряду морфометричних ознак у Linum humile Mill. під дією хімічних мутагенів в поколінні М1 / А.В. Тігова, А.І. Сорока // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2015. - Випуск 22. - C.35-42.- ISSN 2078-7316.
В результаті проведених досліджень встановлено вплив деяких хімічних мутагенів на ряд морфометричних ознак Linum humile Mill. у сортів Айсберг і Сонячний в поколінні М1. Виявлена залежність зміни вивчених морфометричних ознак «висота рослини», «кількість коробочок на рослині», «кількість бокових пагонів» та «кількість насіння на рослині» від природи хімічного мутагену і його концентрації, а також генотипу. Встановлено загальний характер впливу мутагенів на процеси росту і розвитку рослин льону, який супроводжувався стимулюючим або депресивним ефектом.

10. Тоцький І.В. Mетоди гаметофітного добору на посухостійкість у соняшника культурного / І.В. Тоцький, В.О. Лях // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2015. - Випуск 22. - C.43-51.- ISSN 2078-7316.
Порівнювали вплив прогрівання пилку і його проростання в умовах осмотичного стресу на посухостійкість потомства, що утворюється, у соняшнику культурного. Встановлено, що прогрівання пилку гібридів F1 збільшувало відсоток проростання насіння популяції F2 при його пророщуванні на осмотику. Проростання пилку в умовах осмотичного стресу також збільшувало частку посухостійких генотипів в F2. Обидва методичних прийоми виявилися ефективними, збільшуючи відсоток проростання насіння F2 на осмотику в 3,5-6 разів. Виявлено, що прогрівання пилку і його проростання в умовах осмотичного стресу змінювали в F2 частку рослин з маркерною ознакою «virescent».

11. Ведмедєва К.В. Підсумки п'ятирічної роботи по створенню колекцій олійних культур в Інституті олійних культур НААН / К.В. Ведмедєва, Н.М. Кирпичова, Т.В. Махова, Т.В. Леус // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2015. - Випуск 22. - C.53-62.- ISSN 2078-7316.
Протягом п'яти років лабораторією генетичних ресурсів були проведені дослідження по створенню наступних колекцій: колекції селекційних ліній соняшнику 704 зразки (аналогів за морфологічними ознаками, гену підвищеного вмісту олеїнової кислоти і за ознакою крупноплідність), а також базової колекції кунжуту 113 зразки, ознакової колекції сафлора 42 зразки. Колекції подані на реєстрацію і зареєстровані в НЦГРРУ. Проведені дослідження по культурах соняшнику і сафлору дозволили вийти на генетичний рівень створення колекцій.

12. Бойка О.А. Успадкування забарвлення листків у роді Lunaria L. / О.А. Бойка, В.О. Лях // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2015. - Випуск 22. - C.6-11.- ISSN 2078-7316.
В статті досліджено успадкування ознаки “забарвлення листя рослин” у роді Lunaria L. Цей рід налічує два види, що відрізняються за своїм забарвленням: однорічний вид має світло-зелене забарвлення, багаторічний – темно-зелене. Успадкування забарвлення вивчалось на прикладі міжвидових гібридів лунарії. Було встановлено, що забарвлення успадковується міжвидовими гібридами за принципом неповного домінування. Виявлено, що вміст хлорофілів у міжвидових гібридів F1 зменшується у порівнянні з кращою батьківською формою та успадковується ними за принципом проміжного домінування. Співвідношення хлорофілів у міжвидових гібридів також змінюється у бік зменшення показника у порівнянні з вихідними видами.

13. Григорчук Н.Ф. Колекція сої - джерело вихідного матеріалу для селекції / Н.Ф. Григорчук, Ю.І. Донцова // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2015. - Випуск 22. - C.63-69.- ISSN 2078-7316.
У 2012-2014 рр. проведено вивчення 142 зразків сої за структурними елементами продуктивності рослин - висотою рослин, прикріпленню нижнього бобу, кількістю бокових гілок, кількістю вузлів, кількістю бобів в продуктивному вузлі, кількістю бобів на 1 рослині. За результатами досліджень виявлені джерела високого рівня прояви структурних елементів продуктивності рослин. Колекційні зразки представляють ареал культури сої і походять з 11 країн світу. Використання колекції сприятиме підвищенню ефективності селекційної роботи зі соєю

14. Журавель В.М. Гібридизація як один із ефективних методів створення вихідного матеріалу для селекції гірчиці / В.М. Журавель, Г.І. Буділка // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2015. - Випуск 22. - C.70-74.- ISSN 2078-7316.
У статті наведено результати створення вихідного матеріалу для селекції гірчиці із застосуванням міжсортової гібридизації, добору зразків з гібридних популяцій та результати їхнього вивчення у розсаднику конкурсного сортовипробування. За комплексом ознак виділений зразок гірчиці сизої ВА-368.1 з урожайністю 2,2 т/га, вмістом олії 42 %, аллілгірчичної олії 0,9 %, безеруковий, з тривалістю вегетаційного періоду 83 доби.

15. Кутіщева Н.М. Створення гібридів соняшника з високими показниками господарсько-цінних ознак та стійкістю до ураження збудниками хвороб / Н.М. Кутіщева, Н.О. Шугурова // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2015. - Випуск 22. - C.75-81.- ISSN 2078-7316.
В статті наведені результати досліджень зі створення, вивчення та оцінки стійкості ліній та гібридів соняшнику селекції ІОК НААН. За результатами конкурсного сортовипробування доведено ефективність селекції на високу врожайність, якість насіння та стійкість до ураження збудниками хвороб. Найбільш шкодочинними хворобами із грибних захворювань є бура (Rhyzopus nigricans Ehrend) та біла гнилі (Sclerotinia sclerotiorum). Нові гібриди соняшнику Первісток, Приз, Планета перевищують за урожайністю на 2,4 - 3,5 ц/га умовний стандарт, при цьому характеризуються високими показниками якості насіння, олійністю вище 50% і стійкістю до збудників грибних хвороб.

16. Одинець С.І. Вихідний матеріал соняшнику на гетерозис в умовах степу України / С.І. Одинець, Н.М. Кутіщева, Л.І. Шудря, В.О. Середа // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2015. - Випуск 22. - C.82-89.- ISSN 2078-7316.
У статті представлені результати 3 років випробування кращих гібридних комбінацій, отриманих в 2007 році. Показано вплив погодних умов на різні показники продуктивності гібридів, що випробовувалися. На підставі отриманих за три роки результатів виділені перспективні гібриди з високими показниками врожайності ЗЛ(102/58)А//ЗЛ678В – 2,89т/га, ЗЛ(103/64)А//ЗЛ134В – 2,88т/га, ЗЛ(103/74)А//ЗЛ201В – 2,86т/га), олійності ЗЛ(102/70)А//ЗЛ201В - 47,55%), маси 1000 насінин ЗЛ(103/74)А//ЗЛ201В - 72,61 г і ЗЛ(102/74)А//ЗЛ201В - 72,55 г).

17. Товстановська Т.Г. Мінливість елементів насіннєвої продуктивності льону олійного в умовах степу України / Т.Г. Товстановська // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2015. - Випуск 22. - C.90-97.- ISSN 2078-7316.
Наведено результати досліджень з вивчення фенотипової мінливості елементів насіннєвої продуктивності льону олійного залежно від умов року. Встановлено значну варіабельність кількості коробочок на рослині (V = 28,9 %), тому відбір за даною ознакою необхідно вести впродовж декількох років. Середньою мінливістю за роками вирощування характеризувалися такі ознаки як «кількість насінин у коробочці» (V = 10,7 %) і маса 1000 насінин (V = 14,7 %), що забезпечує ефективність добору за цими ознаками.

18. Вишнівський П.С. Вплив рівня удобрення та позакореневого підживлення на формування продуктивності різних видів гірчиці / П.С. Вишнівський, В.С. Вишневський // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2015. - Випуск 22. - C.99-109.- ISSN 2078-7316.
За період проведення досліджень (2012 – 2014 рр.) висвітлені результати з ефективності рівня удобрення та позакореневого підживлення стимулятором цвітіння Флороне на формування та функціонування листкової поверхні та формування продуктивності різних видів гірчиці (білої, сизої та чорної). Встановлено високу ефективність мінеральних добрив та оброблення препаратом Флороне, а саме в умовах північного Лісостепу України, на сірих лісових ґрунтах внесення мінеральних добрив у дозі N60Р60К90 в поєднанні з препаратом Флороне формує потужну асиміляційну поверхню посівів гірчиці, забезпечує ефективну її роботу та забезпечує найвищий рівень врожайності усіх досліджуваних видів культури – гірчиці білої Еталон на рівні 2,27 т/га, гірчиці сизої сорту Мрія – 2,31т/га, гірчиці чорної сортозразку Вікторія – 2,11 т/га.