Автори: Назва: Ключові слова: ua ru en

                                                                            Розробник: Алієв Е.Б., 20152016, №23


2015, №22


2014, №21


2014, №20


2013, №19


2013, №18


2012, №17


2011, №16


2010, №15


2009, №14


2008, №13


2007, №12


2006, №11


2005, №10


2004, №9


2003, №8


2002, №7


2001, №6


2000, №5


1999, №4


1998, №3


1997, №2


1994, №1

Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН
Фахове видання (сільськогосподарські науки)

Випуск 19, 2013

Зміст
1. Гайдаш Є.В. Шлях створення сорту як об’єкту інтелектуальної власності / Є.В. Гайдаш // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2013. - Випуск 19. - C.103-108.- ISSN 2078-7316.
Показаний шлях набуття сортом прав інтелектуальної власності. Представлено види прав інтелектуальної власності. Наведено характеристику майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, які поділяються на виключні та невиключні. Встановлено, що Державна реєстрація сорту є шляхом основою сучасного насінництва та гарантом майнового права на поширення сорту.

2. Гриценко В.Т. Експериментальні дослідження брикетувальника лушпинної фракції з макухи насіння олійних культур / В.Т. Гриценко, О.М. Пацула, В.Л. Кутіщев, Є.С. Міхно // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2013. - Випуск 19. - C.110-116.- ISSN 2078-7316.
У статті висвітлена характеристика твердого біопалива та наведені результати досліджень по визначенню залежності продуктивності брикетування, затрат потужності та щільності брикетів з лушпинної фракції макухи ріпаку від діаметру фільєри. Встановлено, що найбільш прийнятною фільєрою для установки на брикетувальник є фільєра діаметром 50 мм.

3. Гриценко В.Т. Результати попередніх випробувань щіткового роторного просіювача / В.Т. Гриценко, О.М. Пацула, В.Л. Кутіщев, Є.С. Міхно // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2013. - Випуск 19. - C.117-122.- ISSN 2078-7316.
У статті висвітлена технічна характеристика щіткового роторного просіювача. Встановлено, що просіювач є працездатним виробом та визначено основні показники якості його роботи при фракціонуванні подрібненої макухи із насіння ріпака: ступінь просіювання білкової фракції – 38,3 %, вміст білка – 39,6 %, вміст клітковини – 7,4 %.

4. Леус Т.В. Спосіб схрещування сафлора красильного шляхом змиву пилку / Т.В. Леус, К.В. Ведмедева // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2013. - Випуск 19. - C.13-17.- ISSN 2078-7316.
Розроблений спосіб схрещування сафлору красильного шляхом змиву пилку, що відрізняється від двох методик - прототипів тим, що кастрація квіток проводиться шляхом відкриття кошику без видалення віночка з використанням целофанового ізолятору, що забезпечує більш високий відсоток зав’язуваності при невеликих затратах часу.

5. Махно Ю.О. Методи та напрями селекційної роботи з льоном олійним в умовах південного Cтепу України / Ю.О. Махно, В.О. Лях, Т.Г. Товстановська, Є.О. Сагайдак // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2013. - Випуск 19. - C.18-25.- ISSN 2078-7316.
Представлені основні напрями і методи селекції, що використовуються у лабораторії селекції льону Інституту олійних культур НААН. Створення нових сортів льону олійного здійснюється як традиційними (добір з гібридної популяції), так і новітніми (пилкова селекція, експериментальний мутагенез) методами селекції. Можлива суттєва інтенсифікація селекційного процесу з залученням методу електрофорезу запасних білків насіння. Вивчено 208 зразків за ознаками тривалості вегетаційного періоду, олійності, вмісту ліноленової кислоти та ін.

6. Повхан А.В. Вивчення дії етилметансульфонату на кунжут у поколінні М1 / А.В. Повхан, А.І. Сорока // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2013. - Випуск 19. - C.26-30.- ISSN 2078-7316.
Проведено дослідження, пов’язані з можливістю розширення генетичного різноманіття кунжуту (Sеsamum іndіcum L.) шляхом хімічного мутагенезу. Досліджено вплив етилметансульфонату (ЕМС) в концентраціях 0,01 і 0,001% на ріст і розвиток рослин кунжуту в поколінні М1 у генотипів №3, №23, Боярин та Гусар. Встановлено, що мутаген впливає на вивчені ознаки по різному (інгібуючи або стимулюючи). Змін, пов'язаних із хлорофільною недостатністю, у першому поколінні відмічено не було.

7. Яковлєва-Носарь С.О. Реакція рослин гірчиці на забруднення субстрату нафтою / С.О. Яковлєва-Носарь, І.О. Полякова, В.О. Лях // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2013. - Випуск 19. - C.31-35.- ISSN 2078-7316.
Досліджено вплив адсорбуючих домішок на виживання рослин, стан кореневої системи і ступінь розвитку листків на ранніх стадіях розвитку в гірчиці сарептської на тлі нафтового забруднення субстрату вирощування. Встановлено, що внесення торфу, сапропелю (20-200 г/кг) та кізельгуру (10-50 мл/кг) у пісок з 5 % забрудненням нафтою сприятливо впливає на вивчені показники. Спостерігалася більш виражена позитивна реакція на присутність адсорбентів таких показників як виживання рослин і кількість бічних коренів.

8. Аксьонов І.В. Температурна обробка та якісні показники насіння сафлору / І.В. Аксьонов, О.І. Поляков, В.І. Левченко // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2013. - Випуск 19. - C.37-42.- ISSN 2078-7316.
Проведеними дослідженнями встановлено температурні режими передпосівного обробітку насіння сафлору, що забезпечує підвищення вмісту дісахарів у сорту Живчик на 0,2-0,3%, у сорту Сонячний на 0,3-1,4%. Вибрано температурні режими обробітку насіння, що підвищують енергію проростання та лабораторну схожість насіння по кожному сорту сафлору.

9. Григорчук Н.Ф. Створення сортів сої скоростиглого типу / Н.Ф. Григорчук, О.В. Якубенко // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2013. - Випуск 19. - C.43-48.- ISSN 2078-7316.
В статті наведено аналіз гібридів сої F2- F4 за тривалістю вегетаційного періоду. Результати аналізу дозволили визначити, що при використанні вихідного матеріалу скоростиглого типу можна отримати трансгресивні форми з тривалістю вегетаційного періоду до 90 діб.

10. Журавель В.М. Нові джерела цінних морфологічних ознак для селекції гірчиці сизої / В.М. Журавель, Г.І. Буділка // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2013. - Випуск 19. - C.49-53.- ISSN 2078-7316.
У статті приведена характеристика 21 колекційного зразка гірчиці сизої (Brassica juncea (L.) Czern.) листкового типу за морфологією та комплексом господарсько цінних ознак. Виділені та описані за будовою листка чотири типи рослин гірчиці. Показана залежність формування насіннєвої продуктивності рослин від періодів вегетації. Подовження періодів «розетка-стеблування» на 30-34 доби, «сходи-цвітіння» на 30-35 діб та «сходи-технічна стиглість» на 30-33 доби знижували урожайність гірчиці листкової на 10,1-12,3 ц/га. Відібрані зразки для залучення у схрещуваннях.

11. Кобзєва Д.О. Мінливість деяких господарсько-цінних ознак кунжуту в умовах півдня України / Д.О. Кобзєва, В.О. Лях // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2013. - Випуск 19. - C.54-60.- ISSN 2078-7316.
В статті у 12 зразків кунжуту проаналізовано характер змін ознак висоти рослини, кількості коробочок на одній рослині, кількості продуктивних гілок і маси 1000 насінин в умовах півдня України. Дослідження відбувалися протягом контрастних за погодними умовами 2012 і 2013 років. Ознака «кількість гілок на одній рослині» за умов дворічних випробувань проявила себе як найбільш залежна від умов вирощування. За отриманими даними найбільш стабільною ознакою кунжуту виявилася маса 1000 насінин. Виділено перспективні селекційні зразки Адаптований 2, Світанок та SZ12Pr1152 як більш високорослі, SZ12Pr1152, Світанок та Biol Sadovski як багатокоробочкові, Пухнастий та Щедрий як крупнонасінні.

12. Аксьонов І.В. Використання електрофоретичних спектрів запасних білків насіння у створенні батьківських ліній соняшнику / І.В. Аксьонов, Л.Ю. Міщенко // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2013. - Випуск 19. - C.6-12.- ISSN 2078-7316.
Вивчено та встановлено алельні варіанти електрофоретичних спектрів запасних білків насіння соняшнику HEL1, HEL2, HEL3, HEL4, HEL5, HEL6, HEL7, HEL9. Виконано добір рослин за білковими спектрами. Методом добору за білковими спектрами створено самозапилені зразки соняшнику 3-38 та 106, які не відрізняються за морфологічними ознаками рослин, но мають відмітність на молекулярному рівні при різному прояву кількісних ознак. Створений зразок 106, що відібрано із зразку 3-38 за білковими маркерами, має меньшу тривалість періоду вегетації на 14 діб, меньший рівень врожайності на 0,19 т/га без зміни вмісту жиру в насінні.

13. Макаренко Л.О. Оцінка сафлору за енергетичною цінністю / Л.О. Макаренко, К.В. Ведмедєва, Д.О. Кобзєва, Н.М. Кирпичова // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2013. - Випуск 19. - C.61-67.- ISSN 2078-7316.
У статті наведені результати дослідження 6 зразків сафлору красильного з колекції Інституту олійних культур НААН України на предмет вивчення як джерела біомаси для енергетичних потреб. Збір дослідного матеріалу здійснювався у фазу бутонізації – початку цвітіння та у період господарської стиглості з перерахунком на площу. У фазу господарської стиглості визначали окремо показники вегетативної маси і отриманого насіння. В середніх пробах зразків визначали вміст олії, білка та вуглеводів. Після достигання у більшості зразків суха вегетативна маса зменшилась від 1,00-1,52 т/га до 0,45-0,69 т/га, що призвело до зниження її енергетичного врожаю та накопичення його насінням. В результаті проведеної роботи було визначено, що сафлор можливо використовувати на паливо і для цього є перспективні зразки. У наших дослідженнях таким став сорт Лагідний із найбільшим загальним енергетичним вмістом 57,0 млн. кДж/га та врожайністю насіння 2,16 т/га.

14. Одинець С.І. Формування господарсько-цінних ознак у першого покоління гібридів соняшника під впливом абіотичних факторів / С.І. Одинець, Н.М. Кутіщева, Л.І. Шудря // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2013. - Випуск 19. - C.67-76.- ISSN 2078-7316.
В статті наведені результати трирічних випробувань гібридів соняшника. Показано вплив погодних умов на продуктивність цих гібридних комбінацій. Встановлена висока позитивна кореляція урожайності насіння соняшника з кількістю опадів, що випали в липні (0,85146–1,0) та негативна з кількістю опадів в серпні (-0,87906–-1,0). Найбільш стабільним компонентом врожайності є олійність насіння, максимальні коливання якого по роках випробування становили 6-7%.

15. Гаврилюк Ю.В. Рівень шкодочинності бур'янів та врожайність ценозів соняшнику в умовах північного Cтепу України / Ю.В. Гаврилюк, І.В. Аксьонов // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2013. - Випуск 19. - C.78-83.- ISSN 2078-7316.
Встановлено найбільш шкодочинні бур'яни в агрофітоценозах соняшнику при його вирощуванні в умовах північного Степу України. Рівень кількості бур'яна Lactuca tatarica 30 шт./м2 призводе до втрати врожайності соняшнику на 1,04 т/,га на фоні застосування в сівозміні комбінованого обробітку ґрунту, на 1,12 т/га на фоні застосування безвідвального обробітку ґрунту. Система комбінованого обробітку ґрунту забезпечує зниження забур'яненості посівів у 3,1 рази та підвищення врожайності соняшнику на 32,7%.

16. Поляков О.І. Вплив мінерального живлення та застосування ретарданту на ріст, розвиток та врожайність озимого ріпаку / О.І. Поляков, С.В. Вахненко, С.В. Тараненко // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2013. - Випуск 19. - C.84-89.- ISSN 2078-7316.
В статті наведені результати досліджень по вивченню впливу застосування мінерального добрива та ретарданту на формування продуктивності ріпака озимого сорту Стілуца за різних строків сівби. В середньому за два роки найбільша врожайність – 2,24 т/га отримана за сівби на початку першої декади вересня з підживленням аміачною селітрою 100 кг/га та обробкою ретардантом Фолікур.

17. Поляков О.І. Формування врожайності соняшнику гібриду Регіон в залежності від прийомів догляду за посівами за різних строків сівби / О.І. Поляков, О.В. Нікітенко, С.К. Карапута // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2013. - Випуск 19. - C.90-95.- ISSN 2078-7316.
У статті наведені основні результати трирічних досліджень впливу строків сівби, застосування ґрунтового гербіциду та прийомів догляду за посівами на ріст, розвиток та продуктивність соняшнику гібриду Регіон. Найбільша врожайність (2,49 т/га) отримана за другого строку сівби з внесенням ґрунтового гербіциду та проведенням досходового боронування і двох міжрядних обробок.

18. Полякова І.О. Вплив беззмінного вирощування соняшнику на показники родючості ґрунту / І.О. Полякова, М.А. Топчій // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2013. - Випуск 19. - C.96-101.- ISSN 2078-7316.
В статті викладено результати досліджень зміни показників родючості чорнозему звичайного при вирощуванні соняшнику. Встановлено погіршення структурного стану ґрунту через суттєве збільшення мегаструктурних агрегатів та значне зниження вмісту гумусу (на 0,66%) при беззмінному вирощуванні соняшнику. Найбільш збалансований агрегатний склад має ґрунт сівозміни. Цілинний ґрунт вирізнявся найбільшим вмістом гумусу 4,81 - 5,03% і азоту 14,1 мг на 100 г ґрунту.