Автори: Назва: Ключові слова: ua ru en

                                                                   Розробник: Алієв Е.Б., 20152018, №25


2017, №24


2016, №23


2015, №22


2014, №21


2014, №20


2013, №19


2013, №18


2012, №17


2011, №16


2010, №15


2009, №14


2008, №13


2007, №12


2006, №11


2005, №10


2004, №9


2003, №8


2002, №7


2001, №6


2000, №5


1999, №4


1998, №3


1997, №2


1994, №1

Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН

Коротка назва: Наук.-тех. бюл. ІОК
ISSN: 2078-7316
Мова видання: українська, російська, англійська
URL: http://bulletin.imk.zp.ua/index.php?lang=ua

Випуск 17, 2012

Зміст
1. Коваленко А.М. Водоспоживання соняшнику за різних умов вирощування в сівозмінах короткої ротації / А.М. Коваленко // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2012. - Випуск 17. - C.104-109.- ISSN 2078-7316.
Представлені результати досліджень по вивченню впливу місця розміщення соняшника в короткоротаційних сівозмінах та систем обробітку грунту в них на водоспоживання його посівами в умовах природного зволоження південного Степу. Витрати вологи за період вегетації соняшнику складали 258,1 – 276,4 мм, залежно від його розміщення в сівозміні. Частка грунтової вологи в загальному водоспоживанні - 33,3 – 37,4%, а опадів – 62,3 – 66,7%.

2. Козелець Г.М. Регулятори росту в технології вирощування коріандру у північному степу України / Г.М. Козелець // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2012. - Випуск 17. - C.110-115.- ISSN 2078-7316.
Визначено ефективність застосування ріст регулюючих речовин при вирощуванні коріандру на природному фоні та за припосівного внесення добрив. Вищий рівень врожайності 1,84 т/га отримано при обприскуванні рослин у фазу стеблування регулятором росту Трептолем (15 мл/га) у поєднанні з припосівним внесення добрив N10P10K10. Приріст до контролю склав 0,48 т/га або 35,3 %.

3. Махова Т.В. Врожайність льону олійного в умовах південного степу України в залежності від строків сівби та норм висіву / Т.В. Махова, О.І. Поляков // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2012. - Випуск 17. - C.116-120.- ISSN 2078-7316.
В статті представлені результати трирічних досліджень по вивченню впливу строків сівби та норм висіву на формування продуктивності льону олійного сортів Південна ніч та Ківіка. Оптимальний строк сівби для сорту Південна ніч (1,41 т/га) – ранній (друга декада квітня), для сорту Ківіка (1,44 т/га) – пізній (третя декада квітня). Оптимальна норма висіву для обох сортів – 4,5 млн.шт/га.

4. Новохижній М.В. Продуктивність та зимостійкість ріпака озимого за різних технологій вирощування в південному степу України / М.В. Новохижній, А.М. Коваленко, О.А. Коваленко, Г.З.Тимошенко // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2012. - Випуск 17. - C.121-125.- ISSN 2078-7316.
Наведені дані з перезимівлі та продуктивності ріпака озимого по чорному пару і стерньовому попереднику при внесенні різних доз і в різні строки мінеральних добрив та підживлення посівів мікроелементами. Розміщення посівів ріпака по чорному пару зменшує загибель рослин у 2 рази порівняно зі стерньовим попередником і підвищує врожайність на 13,2 ц/га.

5. Поляков О.І. Водоспоживання ріпака ярого в залежності від строків, способів сівби та норм висіву насіння / О.І. Поляков, С.В. Вахненко // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2012. - Випуск 17. - C.130-133.- ISSN 2078-7316.
У статті наведені основні результати дворічних досліджень вивчення впливу строків та способів сівби, норм висіву на водоспоживання ріпака ярого сортів Обрій та Отаман. Найбільш ефективно волога використовувалась при сівбі у ранній строк рядковим способом з шириною міжрядь 15 см та нормою висіву 2,0 млн. шт./га.

6. Поляков О.І. Формування врожайності ріпака ярого в залежності від агроприйомів вирощування в умовах південного степу України / О.І. Поляков, О.В. Нікітенко // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2012. - Випуск 17. - C.134-138.- ISSN 2078-7316.
У статті наведені основні результати трирічних досліджень впливу способів сівби, норм висіву, способів збирання на врожайність ріпака ярого сорту Обрій. Найбільшу врожайність забезпечили рядковий спосіб сівби з нормою висіву – 2,0 млн. шт/га (0,72 т/га) та збирання прямим комбайнуванням з попередньою обробкою посівів за вологості насіння 25-30% препаратом ню-філм-17 (0,79 т/га).

7. Ручка В.О. Вплив строків посіву та норм висіву на урожайність і якість насіння нових сортів льону олійного селекції іок айсберг і орфей / В.О. Ручка // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2012. - Випуск 17. - C.139-143.- ISSN 2078-7316.
У статті представлені результати досліджень по вивченню впливу строків сівби та різних норм висіву насіння на продуктивність льону олійного сортів Айсберг і Орфей в умовах південного Степу України. Найбільшу урожайність в середньому за три роки (1,21т/га) та вихід олії з одного гектара (514,4кг) отримана по сорту Орфей у варіанті з нормою висіву 4,0млн при першому строкові посіву.

8. Цехмейструк М.Г. Порівняльна урожайність сортів ріпака озимого та ярого в умовах східного лісостепу України / М.Г. Цехмейструк, І.Б. Стрельцова // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2012. - Випуск 17. - C.144-148.- ISSN 2078-7316.
Представлено результати досліджень за 2008-2011 рр. з вивчення реакції сортів ріпака озимого та ярого на агрофони мінерального живлення в умовах східного Лісостепу України. Визначено найбільш урожайні сорти і гібриди ріпака озимого та ярого. Серед сортів ріпака озимого виділилися Ексагон, Ексголд і Екзекютів (4,66; 3,62 і 3,68 т/га відповідно), серед сортів ріпака ярого – Оксамит і Отаман (1,50 і 1,42 т/га відповідно). Встановлено, що рослини ріпака дуже чутливі до погодно-кліматичних умов вирощування.

9. Шувар А.М. Оцінка способів збирання льону олійного / А.М. Шувар, Р.М. Войтович // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2012. - Випуск 17. - C.149-153.- ISSN 2078-7316.
В статті викладено результати досліджень технологій збирання льону олійного сорту Айсберг в умовах Західного регіону України. Визначено врожайність та втрати насіння. Встановлено, що за умови дощових жнив ефективним способом збирання льону олійного сорту Айсберг є роздільний із застосуванням косарки ?-169 з подальшим підбором валків СК-5М "Нива", що забезпечує врожайність насіння в межах 0,57-0,71 т/га.

10. Калінова М.Г. Інноваційна діяльність установ ЦНЗ Запорізької області за минуле п’ятиріччя (2006-2010 рр.) / М.Г. Калінова // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2012. - Випуск 17. - C.155-162.- ISSN 2078-7316.
В статті надані результати діяльності ЦНЗ АПВ Запорізької області за минулу п’ятирічку, представлена структура ЦНЗ, основні завдання, що виконувались установами-співвиконавцями по програмі наукового забезпечення АПВ регіону. В результаті впроваджень інноваційних розробок умовно чистий прибуток був отриманий всіма господарствами і складав від 980 до 3730 грн./га, а найвища ефективність сягала 37%.

11. Приступа І.В. Соняшник як перспективна алелопатично-активна рослина південного сходу України / І.В. Приступа, В.О. Лях // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2012. - Випуск 17. - C.16-21.- ISSN 2078-7316.
Вивчено вплив надземних органів ліній ЗЛ-809, ЗЛ-95 та сорту Прометей соняшнику однорічного на ріст та розвиток пирію повзучого. Водні та етанольні екстракти в концентрації 1:50 пригнічували ріст та формування точок відновлення цього бур’яну. Відмічено негативний вплив водорозчинних речовин з подрібненого насіння соняшнику сорту Прометей на тест-культури.

12. Оккерт А.В. Продуктивність льону олійного сорту водограй в залежності від строків сівби / А.В. Оккерт // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2012. - Випуск 17. - C.21-26.- ISSN 2078-7316.
У статті наведені основні результати дворічних досліджень впливу строків сівби на врожайність льону олійного сорту Водограй. Найбільша врожайність – 1,24 т/га отримана за сівби в другий строк (третя декада квітня). Збір жиру склав 489 кг/га.

13. Повхан А.В. Вплив обробки мутагеном незрілих зародків кунжуту на їх виживання / А.В. Повхан, А.І.Сорока, І.Г. Глущенко // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2012. - Випуск 17. - C.22-27.- ISSN 2078-7316.
Вивчено особливості розвитку незрілих зародків 4-х генотипів кунжуту в умовах in vitro при їх обробці 0,001% розчином етилметансульфонату. Встановлено, що оброблені мутагеном зародки в порівнянні з контролем на поживному середовищі гинули частіше, що говорить про ефективність мутагенного впливу. Частота виживання висаджених в грунт дослідних проростків була досить високою й варіювала від 54,0 до 91,7%.

14. Яковлєва-Носарь С.О. Стійкість рижію ярого до впливу хрому на ранніх етапах онтогенезу / С.О. Яковлєва-Носарь, А.М. Ткачук, В.О. Лях // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2012. - Випуск 17. - C.28-32.- ISSN 2078-7316.
Встановлено, що показники проростання насіння (енергія та динаміка) не характеризують ступінь стійкості рослин до дії токсиканта. В проростків найбільшою мірою гальмувався ріст кореня. З точки зору фіторемедіації більш перспективним є сорт Престиж.

15. Аксьонов І.В. Особливості прояви окремих госпoдарсько-цінних ознак батьківських ліній соняшнику при оцінці на адаптивність / І.В. Аксьонов, В.М. Ніконова, К.В. Максюк, В.І. Левченко // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2012. - Випуск 17. - C.34-41.- ISSN 2078-7316.
На основі прояви кількісних ознак на градієнті змін умов вирощування визначено та встановлено з різною нормою реакції 5 груп батьківських ліній соняшнику за ознакою тривалість вегетаційного періоду, 3 групи – за ознакою олійність насіння. Високі адаптивні властивості визначено за ознакою тривалість вегетаційного періоду у батьківської лінії КЛВ80/1В при мінімальному коефіцієнті варіації 2,13.

16. Буренко К.С. Вивчення колекції соняшнику за ознаками крупноплідності / К.С. Буренко, К.В. Ведмедева, А.Ф. Першин // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2012. - Випуск 17. - C.42-47.- ISSN 2078-7316.
На основі аналізу трирічних даних вивчена колекція соняшнику за ознакою крупноплідності: лінійні розміри насінин (довжина, товщина, висота) та маса 1000 шт. Виведені коефіцієнти обсягу, натури насіння, товщини і ширини. За коефіцієнтом натури, який характеризує співвідношення обсягу насіння до обсягу ядра, матеріал був розділений на 3 групи. Виділено перспективні зразки для подальшої селекції великоплідних сортів і гібридів.

17. Ведмедева К.В. Розробка методики визначення схожість насіння сафлору / К.В. Ведмедева, Н.М. Кирпичова, Д.А. Кобзєва // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2012. - Випуск 17. - C.48-53.- ISSN 2078-7316.
У проведеному дослідженні вивчені температурні умови і два методи пророщування насіння сафлору. Найбільшу схожість насіння забезпечила температура +15оС в рулонах. Енергія проростання з підвищенням температури в рулонах істотно не знизилася, а схожість насіння істотно знижується при підвищенні температури до +19оС.

18. Виновець В.Г. Вихідний матеріал ярого ріпака зі зміненим жирнокислотним складом олії / В.Г. Виновець, І.Б. Комарова // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2012. - Випуск 17. - C.54-59.- ISSN 2078-7316.
Представлені результати досліджень 12 жовто– та 6 сизонасіннєвих селекційних зразків ярого ріпака за жирнокислотним складом олії. Виділені перспективні для селекційної роботи генотипи з підвищеним вмістом олеїнової кислоти (до 78 %) та зниженим вмістом ліноленової кислоти (3-4 %). Встановлена негативна кореляція між вмістом олеїнової кислоти і іншими компонентами жирнокислотного складу олії ярого ріпака. Доведено зв'язок між низьким вмістом ліноленової кислоти і жовтим забарвленням насіннєвої оболонки.

19. Дрозд І.Ф. Інтервал варіювання ознак продуктивності льону олійного в умовах львівщини / І.Ф. Дрозд, В.О. Лях // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2012. - Випуск 17. - C.60-66.- ISSN 2078-7316.
В статті проаналізовано характер змін ознак “кількість коробочок на одній рослині”, “кількість насінин з однієї рослини” та “маса насіння з однієї рослини” у 8-ми сортів льону олійного в умовах Львівщини в 2009-2011рр. За масою насіння з однієї рослини найбільш широкою нормою реакції характеризувались сорти Південна ніч, Золотистий та Орфей з максимальним проявом цієї ознаки біля 1 г. Стабільними по роках виявилися сорти Байкал та Циан, які, однак, за цим показником значно поступалися іншим генотипам у сприятливий для льону рік.

20. Журавель В.М. Господарська цінність селекційних зразків гірчиці сизої / В.М. Журавель // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2012. - Випуск 17. - C.67-69.- ISSN 2078-7316.
У статті приведені результати трирічного випробування 40 селекційних зразків гірчиці сизої (Brassica juncea Czern.) розсадника другого року вивчення. Виділені за комплексом господарсько цінних ознак 12 кращих зразків, що були відмінними від контролю за морфологією, покращеними показниками структури урожаю (урожайність до 17,1 ц/га), біохімічним складом гірчичної олії (вміст олії у насінні до 41,5%, вміст алілгірчичної олії до 0.92%, безерукові).

21. Кутіщева Н.М. Адаптивність та продуктивність гібридів соняшнику «Початок» та «Набір» селекції Інституту олійних культур НААН / Н.М. Кутіщева, Л.І. Шудря, В.О. Середа // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2012. - Випуск 17. - C.70-75.- ISSN 2078-7316.
В статті наведені результати трирічного випробування двох нових гібридів Набір та Початок, які занесені до реєстру сортів рослин України з 2012 року. Наведена детальна їх характеристика, відносно двох зон вирощування Степу та Лісостепу. Доведено, що гібриди мають кращі кількісні та якісні показники відносно до умовного стандарту. Формування врожаю у гібрида Набір вище на 0,8 та 1,1 ц/га в зоні Степу та Лісостепу, у гібрида Початок на 0,4 та 2,0 ц/га відповідно.

22. Махно Ю.А. Вивчення якості масла колекційного та селекційного матеріалу льону олійного / Ю.А. Махно, Т.Г. Товстановська, В.А. Лях // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2012. - Випуск 17. - C.76-81.- ISSN 2078-7316.
У роботі обговорюються дані по біохімічній характеристиці жирнокислотного складу олії в колекційному і селекційному матеріалі льону олійного. У результаті вивчення 418 зразків виявлена широка амплітуда мінливості вмісту жирних кислот. Виділено зразки з підвищеним вмістом ліноленової кислоти (>65%), а також комплексу олеїнової та лінолевої кислот, які можуть бути використані в селекції в якості вихідного матеріалу.

23. Першин О.Ф. Моногенне успадкування відновлення фертильності у гібридів озимого ріпаку / О.Ф. Першин, Г.Д. Лісняк, С.В. Плетень, М.В. Іванов // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2012. - Випуск 17. - C.8-15.- ISSN 2078-7316.
Встановлено домінантну моногенну природу успадкування фертильності у гетерозисних гібридів ріпака нашої селекції. При цьому виявлено наявність епістатичного «інгібуючого фактору», пов’язаного з типом цитоплазми лінії-відновника фертильності RRF та знижуючого ступінь відновлення гібридів. Цей фактор можливо нівелювати селекційним шляхом. На основі комплексного цитологічного та генетичного аналізу встановлено, що ембріологічна різниця між ЦЧС-плазмами B009, CMS301 та CMS305 не супроводжується відмінностями за механізмом відновлення фертильності – він однаковий для цих трьох плазм. Тобто, усі три українські донори стерильності відносяться до типу CMS-ogura.

24. Шугурова Н.О. Оцінка стійкості сої до основних грибних та бактеріальних хвороб / Н.О. Шугурова , Г.Ф. Дударева, Н.Ф. Григорчук // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2012. - Випуск 17. - C.82-85.- ISSN 2078-7316.
В статті наведені результати оцінки стійкості сортів сої селекції ІОК НААН – Спринт, Лара, Седмица, Маша, Шарм і Л 1799 - олійного напрямку, Галі та Дені – харчового напрямку до основних грибних та бактеріальних хвороб. Найбільш шкодочинними хворобами із грибних захворювань є аскохітоз (Ascochyta sojaecola Abramov), із бактеріальних – бактеріальний опік або бура кутаста плямистість (Pseudomonas jlycsneum Coerper). Сорти Галі та Дені, Л-1799 характеризуються відносно високою комплексною стійкістю до аскохітозу та бактеріального опіку.

25. Адамень Ф.Ф. Вплив позакореневого застосування макро- та мікро-добрив на величину та структуру урожаю сафлору красильного в незрошуваних умовах півдня України / Ф.Ф. Адамень, О.Л. Рудік, В.Г. Найдьонов, І.О. Прошина // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2012. - Випуск 17. - C.87-91.- ISSN 2078-7316.
В статті наведені результати дворічних досліджень впливу позакореневого підживлення азотом, мікродобривами на показники продуктивності та урожайність сафлору красильного. Найвища врожайність відмічена при позакореневому внесенні у фазу стеблування N30 у вигляді сечовини 1,21 т/га. Застосування Acselerator – Zn та Acselerator – комплексне нормою 0,04 та 0,4 кг/га забезпечує урожайність відповідно 1,17т/га та 1,15 т/га.

26. Гутянський Р.А. Порівняння післясходових гербіцидів широкого спектру дії в посівах сої / Р.А. Гутянський, Г.М. Лисун, С.М. Доля // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2012. - Випуск 17. - C.92-97.- ISSN 2078-7316.
Наведена порівняльна ефективність післясходових гербіцидів широкого спектру дії Фабіан і Півот в дослідних і виробничих посівах сої. Відображено забур’яненість, врожайність і якість насіння, економічну ефективність вирощування сої за дії цих гербіцидів.

27. Кілочок Т.П. Біологізація технології вирощування гібридів та сортів соняшнику / Т.П. Кілочок, В.І. Козечко, І.В. Жерносекова, О.А. Тимчук Н.М. Кутіщева, К.В. Ведмедева // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2012. - Випуск 17. - C.98-103.- ISSN 2078-7316.
Показано позитивний вплив передпосівної обробки насіння гібридів та сорту соняшнику комплексним біопрепаратом стрептоміцетного походження (Г3х – сухий в концентрації 2,5 %) з антимікробною та рістстимулюючою діями в польових умовах. Спостерігається підвищення врожаю у сорту Прометей на 19,0%, у гібридів на 4-7%, вміст жиру в насінні від 3,5 до 11,4% в залежності від генотипу.