Автори: Назва: Ключові слова: ua ru en

                                                                            Розробник: Алієв Е.Б., 20152016, №23


2015, №22


2014, №21


2014, №20


2013, №19


2013, №18


2012, №17


2011, №16


2010, №15


2009, №14


2008, №13


2007, №12


2006, №11


2005, №10


2004, №9


2003, №8


2002, №7


2001, №6


2000, №5


1999, №4


1998, №3


1997, №2


1994, №1

Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН
Фахове видання (сільськогосподарські науки)

Випуск 15, 2010

Зміст
1. Лис Н.М. Вплив способів основного обробітку ґрунту та мінерального живлення на формування асиміляційної поверхні та накопичення сухої речовини ріпаку озимого в умовах Передкарпаття / Н.М. Лис // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2010. - Випуск 15. - C.100-106.- ISSN 2078-7316.
У статті наведено результати дослідження по вивченню впливу різних способів основного обробітку ґрунту і мінерального живлення на формування асиміляційної поверхні, динаміку накопичення сухої речовини. Встановлено, що підживлення рослин азотними добривами сприяє збільшенню листкової поверхні та кількості сухої речовини.

2. Плотніков В.В. Eфективність хімічного захисту посівів сої від бур'янів при різних рівнях мінерального живлення / В.В. Плотніков, В.Г. Гильчук, М.Б. Гуменний, В.О. Наконечний // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2010. - Випуск 15. - C.107-111.- ISSN 2078-7316.
Представлено результати досліджень 2006-2008 рр. з видового складу бур'янів в посівах сої і біологічної ефективності застосування сучасних гербіцидів при різних рівнях мінерального живлення. Найбільшу врожайність насіння сої (3,15 т/га) забезпечила технологія, яка передбачає: інтегровану систему захисту рослин сої від бур’янів, інокуляцію насіння азотфіксуючими мікроорганізмами та внесення мінеральних добрив N45P60K60.

3. Калінова М.Г. Особливості калусогенезу в культурі незапліднених насіннєвих зачатків ріпака озимого / М.Г. Калінова, А.І. Сорока // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2010. - Випуск 15. - C.11-15.- ISSN 2078-7316.
Вивчали вплив співвідношення фітогормонів в поживному середовищі на особливості калусогенезу та морфогенезу калусів, отриманих з насіннєвих зачатків ріпаку. Встановлено, що розвиток калусу, його забарвлення, структура та генез залежать від співвідношення в поживному середовищі фітогормонів ауксинової та цитокінінової природи.

4. Поляков О.І. Формування продуктивності соняшнику та сої під впливом дії комплексних удобрень / О.І. Поляков, К.Я. Бойко, О.В. Никитенко // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2010. - Випуск 15. - C.112-118.- ISSN 2078-7316.
Робота присвячена вивченню впливу дії комплексних удобрень «Нутрівант ПлюсТМ олійний» і «Гранубор Натур» на продуктивність соняшнику та сої в умовах Степу України. Встановлено, що приріст врожайності від застосування комплексних добрив склав: для соняшнику – 1,3-3,9 ц/га; для сої – 0,3-2,6 ц/га.

5. Радовня В.А. Порівняльна продуктивність гібридів соняшнику в умовах Білоруського Полісся / В.А. Радовня, В.В. Бобовкіна // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2010. - Випуск 15. - C.119-123.- ISSN 2078-7316.
В умовах супісчаних грунтів Білоруського Полісся впродовж 2006-2008 рр. вивчено 21 гібрид за комплексом господарсько-цінних ознак. Найбільшою продуктивністю відрізнялися Дарій та Псьол, які забезпечили врожайність насіння 3,06-3,26 т/га та збір сирогу жиру 1,7 т/га. Кореляційний розрахунок не виявив тісних зв’язків продуктивності з іншими господарськими ознаками.

6. Сніжок О.В. Інтенсивна технологія захисту озимого ріпаку від шкідників в західному Лісостепу України / О.В. Сніжок // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2010. - Випуск 15. - C.124-127.- ISSN 2078-7316.
Досліджено видовий склад домінантних видів шкідників агроценозу озимого ріпаку в західному Лісостепу України. Встановлено, що проти листогризучих шкідників ріпаку найбільш ефективною є передпосівна обробка насіння препаратами Семафор - 20% т.к.с. (2,5 л/т) та Круїзер - 350, 35% т.к.с. (3л/т), а при обприскуванні сходів і в період вегетації - інсектициди БІ 58 новий, 40%, к.е. (1,5 л/га) та Карате Зеон, 5% мк.с. (0,15 л/га).

7. Степ’як Т.І. Ефективність фосфоромобілізуючих бактеріальних препаратів у технології вирощування ріпаку озимого / Т.І. Степ’як // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2010. - Випуск 15. - C.128-134.- ISSN 2078-7316.
Встановлено, що передпосівна інокуляція насіння ріпаку озимого сорту Атлант препаратами бактеріального походження поліміксобактерином та альбобактерином сприяють покращенню живлення рослин фосфором, що забезпечує підвищення врожаю насіння залежно від фону живлення та доз обробітку препаратом від 0,19 до 0,28 т/га.

8. П. Шепілова Т. Вплив способів сівби і норм висіву насіння на чисту продуктивність фотосинтезу сої / Т. П. Шепілова // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2010. - Випуск 15. - C.135-138.- ISSN 2078-7316.
В статті представлені результати досліджень по впливу способів сівби і норм висіву насіння на чисту продуктивність фотосинтезу сої та урожайність. Встановлено, що звуження міжрядь від 70 до 15 см сприяє збільшенню чистої продуктивності фотосинтезу і урожайності сої, що обумовлено кращим розміщенням рослин і оптимальною площею живлення.

9. Бакарджиє P.O. Параметри кулісного коромисло-повзунного преса-брикетувальника / P.O. Бакарджиєв, В.Т. Гриценко // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2010. - Випуск 15. - C.140-144.- ISSN 2078-7316.
Наведено методику і результати обґрунтування конструкційно-експлуатаційних параметрів кулісного коромисло-повзунного преса-брикетувальника для брикетування паливних брикетів з некормових рослинних залишків та макухи з метою забезпечення подвійної дії поршня на заключній стадії ущільнення брикету і збільшення часу утримування його у стисненому стані.

10. Святченко С.І. Витрати при переробці некондиційного насіння олiйних культур на бiодизель / С.І. Святченко // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2010. - Випуск 15. - C.145-148.- ISSN 2078-7316.
Розроблена комп’ютерна програма розрахунків собівартості виробництва біопалива з рослинної сировини при різних варіантах витрат складових факторів.

11. Сорока А.І. Особливості рослин озимого ріпаку різних типів плоїдності, отриманих через культуру пиляків / А.І. Сорока // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2010. - Випуск 15. - C.16-20.- ISSN 2078-7316.
Вивчали особливості морфології квітки гаплоїдних та дигаплоїдних рослин ріпака озимого, отриманих методом культури пиляків. Показано, що діаметр квітки й розміри пелюсток, а також довжина пиляків у гаплоїдів були суттєво меншими в порівнянні з диплоїдами й дигаплоїдами. Як гаплоїди, так і подвоєні гаплоїди формували достатню кількість пилку, однак в першому випадку відмічено зав’язування лише окремих насінин.

12. Христова-Чербад М. Xарактеристика нових R ліній соняшнику, отриманих схрещуванням культурного соняшнику Helianthus annuus L. з однорічним видом Helianthus bolanderi gray / М. Христова-Чербаджі, М. Христов // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2010. - Випуск 15. - C.2-7.- ISSN 2078-7316.
У цьому дослідженні були використані нові R лінії від схрещування культурного соняшнику H.annuus L. з однорічним видом H.bolanderi. Рослини R ліній у поколінні F8 були отримані за допомогою самозапилення гібридних рослин F1. Фенологічні спостереження і біоморфологічні характеристики проведені в період вегетації, в польових умовах. Нові R лінії були стійкими до несправжньої борошнистої роси, з високим вмістом олії в насінні і хорошою комбінаційною здатністю. Встановлена інтрогресія між дикими видами і новими R лініями.

13. Аксьонов І.В. Кількісні ознаки та врожайність сортів кунжуту / І.В. Аксьонов // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2010. - Випуск 15. - C.22-26.- ISSN 2078-7316.
Встановлено, що проява кількісних ознак та рівень продуктивності сортів кунжуту Боярин, Гусар та Кадет визначається в посушливих умовах Степу України кількістю опадів за вегетацію, сорту Ілона – температурним фактором.

14. Артамонов О.О. Зміна біохімічного складу насіння ярого ріпаку в результаті відборів на стійкість до фузаріозу / О.О. Артамонов, М.Є. Кузнєцова // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2010. - Випуск 15. - C.27-32.- ISSN 2078-7316.
Розглянуто біохімічний склад насіння ріпаку (на прикладі 5 сортів і 6 селекційних ліній) в зв’язку з відборами на стійкість до фузаріозу. Спостерігалася зміна жирнокислотного складу насіння. В основному підвищувався вміст лінолевої, ліноленової та ейкозенової кислот. Рівень пальмітинової, олеїнової і ерукової кислот переважно падав. Олійність насіння в цілому знижувалася. Також в основному падав рівень глюкозинолатів. Вміст білка в насінні у більшої частини зразків зростав. Результати дослідження виявилися неоднозначними і за деякими показниками не збіглися з літературними даними.

15. Білявська Л.Г. Адаптивність сортів сої полтавської селекції в умовах зміни клімату / Л.Г. Білявська // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2010. - Випуск 15. - C.33-38.- ISSN 2078-7316.
Висвітлено сучасні напрями та завдання селекції сої, які безпосередньо пов’язані з окремими ґрунтово-кліматичними зонами соєсіяння, рівнем інтенсифікації землеробства, сортовою адаптивністю та значним генетичним потенціалом. Створено нові високопродуктивні сорти, які занесені до Державного реєстру сортів рослин України - Аметист, Агат, Артеміда, Алмаз. Виділено високопродуктивні лінії зі сприйнятною нормою реакції до лімітуючих факторів навколишнього середовища. Передано до сортовипробування новий сорт сої Антрацит.

16. Ведмедєва К.В. Вивчення колекції лялеманції Інституту олійних культур / К.В. Ведмедєва, Я.А. Тарасова, З.І. Лебідь // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2010. - Випуск 15. - C.39-44.- ISSN 2078-7316.
Вивчено 12 зразків колекції 4-х видів лялеманції. Найбільш придатним для сільськогосподарського використання визнаний вид L.іberica, що має олійність 21-35% і врожайність до 13,5 ц/га. Показано перспективу селекційної розробки виду L.іberica як унікального по складу олії. Вміст ліноленової кислоти в олії до 80%. Рекомендовано використання виду L.canescens як декоративної культури.

17. Дрозд І.Ф. Олійність насіння сортів льону в різних умовах вирощування / І.Ф. Дрозд, М.П. Шпек, В.О. Лях // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2010. - Випуск 15. - C.45-48.- ISSN 2078-7316.
У статті наведено результати дослідження за 2008 рік щодо олійності сортів льону олійного, вирощених в різних регіонах України. Встановлено, що як в умовах прохолодної дощової погоди (Передкарпаття), так і при вирощуванні на сході країни (Запоріжжя), найбільші показники олійності мали сорти Айсберг та Циан, а найменший – сорт Ківіка. Вміст олії в насінні досліджених сортів, в цілому, відображав типовий для них рівень показника олійності.

18. Кириченко В.В. Екологічне випробування гібридів соняшнику селекційними установами системи Національної академії аграрних наук України / В.В. Кириченко, К.М. Макляк, Б.Ф. Вареник, В.І. Крутько1, Н.М. Кутіщева, В.М. Кабан // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2010. - Випуск 15. - C.49-56.- ISSN 2078-7316.
У рамках виконання науково-технічної програми «Олійні культури», завдання «Селекція і насінництво соняшнику», у 4 селекційних центрах України проведено екологічне випробування спільних гібридів соняшнику. За параметрами адаптивної здатності та екологічної стабільності виділені гібридні комбінації, що поєднують високу урожайність та її стабільність. За результатами досліджень, до Державного сортовипробування передано гібриди Гайчур, Гектор, Сібсон, Славсон.

19. Товстановська Т.Г. Мінливість селекційно-цінних ознак у льону олійного / Т.Г. Товстановська // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2010. - Випуск 15. - C.57-61.- ISSN 2078-7316.
Вивчено фенотипову мінливість 11 селекційно-цінних ознак льону олійного залежно від умов року. Встановлено значну варіабельність ознак: «висота рослин», «технічна довжина стебла», «кількість коробочок», «маса насіння з рослини», що вимагає відбору за даними ознаками протягом декількох років. Ефективним є відбір за ознаками з незначною мінливістю: «загальний вегетаційний період», міжфазний період «сходи-цвітіння», «кількість стебел на рослині», «кількість насіння в коробочці», «олійність насіння».

20. Аксьонов І.В. Агроприйоми вирощування соняшнику при мінімальному обробітку грунту / І.В. Аксьонов, А.Є. Мінковський // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2010. - Випуск 15. - C.63-67.- ISSN 2078-7316.
Вивчена та висвітлена можливість ефективного сполучення агроприйомів технологічного процесу вирощування соняшнику на фоні мінімалізованого обробітку грунту.

21. Білявський Ю.В. Сонцевик будяковий (Vanessa cardui L.) / Ю.В. Білявський // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2010. - Випуск 15. - C.68-72.- ISSN 2078-7316.
Висвітлено результати моніторингу поширення сонцевика будякового (Vanessa cardui L.) в соєвих агроценозах Полтавської області протягом 2002-2009 рр. Відмічено підвищення чисельності цього шкідника та заселеність посівів сої в роки посух. Виявлено умови поширення, масового розмноження та шкодочинності сонцевика будякового в умовах зміни клімату. Встановлено залежність поширення метелика від температури повітря та суми опадів впродовж вегетації рослин. Надана біологія розвитку шкідника та відповідні особливості його поширення.

22. Вахненко С.В. Формування врожайності ріпаком ярим в залежності від строків сівби та норм висіву в умовах південного Степу України / С.В. Вахненко, О.І. Поляков // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2010. - Випуск 15. - C.73-77.- ISSN 2078-7316.
У статті наведені результати досліджень впливу строків сівби та норм висіву на урожайність ріпаку ярого сортів Обрій та Отаман. Найбільшу урожайність ріпаку ярого сорту Обрій (1,51 т/га) та сорту Отаман (1,47 т/га) забезпечила сівба у найбільш ранній строк з нормою висіву 2,0 млн. штук схожих насінин на гектар.

23. Вусатий Р.О. Плямистості люцерни та заходи щодо їх обмеження / Р.О. Вусатий // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2010. - Випуск 15. - C.78-81.- ISSN 2078-7316.
Відображено результати визначення ступеня поширення та розвитку небезпечних хвороб люцерни в умовах лівобережного Лісостепу України. Встановлено ураження посівів бурою та жовтою плямистістями, іржею, борошнистою росою, в’яненням, аскохітозом і пероноспорозом. Серед основних хвороб люцерни переважають бура та жовта плямистості. В обмеженні розвитку даних хвороб найбільш надійними і ефективними є агротехнічні й організаційно-господарські заходи захисту посівів люцерни.

24. Григорчук Н.Ф. Успадкування рівня олійності у сої / Н.Ф. Григорчук // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2010. - Випуск 15. - C.8-10.- ISSN 2078-7316.
В статье рассматривается наследование уровня масличности семян сои в системе диаллельных скрещиваний. Изучались гибридные семена с различным уровнем масличности поколения F2, сформированные на растениях F1. В результате исследований было установлено, что наблюдается четкая закономерность наличия гетерозиса (положительного доминирования) высокой масличности независимо от набора родительских форм.

25. Губенко Л.В. Формування продуктивності озимого ріпаку залежно від строків сівби та системи удобрення в умовах північного Лісостепу / Л.В. Губенко, П.С. Вишнівський // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2010. - Випуск 15. - C.82-87.- ISSN 2078-7316.
В статті представлені результати досліджень продуктивності озимого ріпаку залежно від строків сівби та доз мінеральних добрив. Виявлено, що найкращими строками сівби для північної частини Лісостепу України є другий строк сівби (через 10 днів після першого строку сівби). Проведення сівби озимого ріпаку в цей період гарантує отримання повноцінних сходів, а також розвиток, перезимівлю та формування максимального рівня врожаю культури.

26. Дьяконенко Г.Ю. Вплив передпосівної обробки насіння ріпаку кріопротекторами на вміст розчинних вуглеводів у рослинах і їх морозостійкість / Г.Ю. Дьяконенко, Ю.С. Лисак, А.М Компанієць // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2010. - Випуск 15. - C.88-90.- ISSN 2078-7316.
Досліджено вплив передпосівної обробки насіння ріпаку розчинами ПЕО-1500, препаратів ЮПІТЕР і ДОРСАЙ на біометричні параметри його проростання при різних температурах, морозостійкість, вміст у рослинах розчинів вуглеводів.

27. Зуза В.С. Видовий склад бур'янів в посівах соняшнику і питання його прогнозування / В.С. Зуза // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2010. - Випуск 15. - C.91-94.- ISSN 2078-7316.
Узагальнені результати багаторічних досліджень по видовому складу вегетуючих бур'янів та їх насіння в ґрунті на полях соняшнику в умовах північно-східної України. Розглянуті питання прогнозу забур'яненості посівів при гербологічному моніторингу.

28. Іщенко А.В. Особливості формування елементів структури врожаю ярого ріпаку залежно від різних фонів мінерального живлення / А.В. Іщенко // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2010. - Випуск 15. - C.95-99.- ISSN 2078-7316.
Викладено результати досліджень ефективного використання мінеральних добрив при вирощуванні сортів ярого ріпаку в умовах південного Степу України. Кращі показники елементів структури врожаю ярого ріпаку отримано у сортів Отаман та Обрій на фоні N90P90.