Науково-технічний бюлетень
Інституту олійних культур НААН

Головна      Вимоги      Редакційна колегія      Архів номерів

Автори: Назва: Ключові слова: ua ru en

                                                  Розробник: Алієв Е.Б., 2020

Науково-технічний бюлетень
Інституту олійних культур НААН

Коротка назва: Наук.-тех. бюл. ІОК
ISSN: 2078-7316
Мова видання: українська, російська, англійська
URL: http://bulletin.imk.zp.ua/index.php?lang=ua

Про журнал


В журналі публікуються матеріали наступної тематичної спрямованості: теоретичне обгрунтування ведення селекції та рослинництва олійних культур, методи створення гібридів і сортів олійних культур, основи насінництва олійних культур, технології вирощування та переробки олійних культур, економіки виробництва та переробки олійних культур.

УДК 633
На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 1188 від 24 вересня 2020 р., збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі «Сільськогосподарські науки», спеціальність «201 Агрономія».
Друкується за постановою вченої ради Інституту олійних культур НААН

Адреса редакції: вул. Інститутська, 1, сел. Сонячне, Запорізький р-н, Запорізька обл., Україна, 69093
e-mail: iocnaas@gmail.com, anna.tigova@gmail.com
тел./факс:(061) 223-99-99 (головний редактор)
223-99-66 (заст. головного редактора)
223-99-56 (відповідальний секретар)

Видається з 1996 р. Виходить один-два рази на рік (українською, російською та англійською мовами).
Відповідальність за наведений в статтях матеріал та його викладення несуть автори та рецензенти.
Процедура рецензування та дотримання редакційної етики

Відкритий доступ

Журнал «Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН» - це журнал відкритого доступу, це означає, що весь вміст є доступним для користувача або його установи безкоштовно. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, роздруковувати, шукати чи пов`язувати повні тексти статей або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей без попереднього дозволу від видавця або автора. Це відповідає визначенню BOAI відкритого доступу. В якості політики відкритого доступу були прийняті положення Будапештської Ініціативи «Відкритий доступ» BOAI: Під «відкритим доступом» до рецензованої науковій літератури, ми маємо на увазі вільний доступ до неї через публічний Інтернет, і право кожного користувача читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, шукати або робити посилання на повнотекстові статті, проводити пошук роботами-індексаторами, вводити їх як дані в програмне забезпечення або використовувати для інших законних цілей за відсутності фінансових, правових і технічних перешкод, за винятком тих, які регулюють доступ до власне Інтернету. Єдиним обмеженням на відтворення і поширення і єдиною умовою копірайта в цій області повинно бути право автора контролювати цілісність своєї роботи і обов`язкові посилання на його ім`я при використанні роботи та її цитуванні.

Міжнародна індексація