Науково-технічний бюлетень
Інституту олійних культур НААН

Головна      Вимоги      Редакційна колегія      Архів номерів

Автори: Назва: Ключові слова: ua en

                  Розробник: Алієв Е.Б., 2022

Науково-технічний бюлетень
Інституту олійних культур НААН

Коротка назва: Наук.-техн. бюл. ІОК
ISSN: 2078-7316
Мова видання: українська, англійська
URL: bulletin.imk.zp.ua

Про журнал

Редакційною політикою журналу є публікація оригінальних дослідницьких та оглядових матеріалів авторів з різних країн із широкого кола питань сільськогосподарських, технічних і економічних наук, а також міждисциплінарних досліджень пов’язаних із олійними культурами.
Метою наукового журналу є висвітлення результатів наукових досліджень, різних точок зору вчених з глобальних і поточних наукових проблем, аналіз перспектив на майбутнє.
Завдання журналу:
- публікація наукових результатів із розширення і модернізації наукових досліджень у національному господарстві, впровадження інновацій у виробництво;
- налагодження партнерської співпраці із закордонними науковими видавничими організаціями;
- підвищення культури рецензування та анотування матеріалів, які публікуються;
- дотримання редакційної етики.
У журналі друкуються матеріали досліджень представників сучасної вітчизняної наукової еліти, аспірантів, магістрантів, студентів закладів вищої освіти, працівників аграрної сфери, державних службовців, а також вчених інших країн.
В журналі публікуються матеріали наступної тематичної спрямованості: теоретичне обгрунтування ведення селекції та рослинництва олійних культур, методи створення гібридів і сортів олійних культур, основи насінництва олійних культур, технології вирощування та переробки олійних культур, економіки виробництва та переробки олійних культур.
Головним критерієм при відборі матеріалів для публікації є їх відповідність статусу даного видання, новизна та актуальність ідей, наукова та фактична достовірність поданого матеріалу.

УДК 633
Науковий профіль видання. На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 1188 від 24 вересня 2020 р., збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі «Сільськогосподарські науки», спеціальність «201 Агрономія».
За спеціальністю «208 Агроінженерія» подано заявку на включення наукового видання до Переліку наукових фахових видань України.

Друкується за рішенням вченої ради Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України

Адреса редакції: вул. Інститутська, 1, сел. Сонячне, Запорізький р-н, Запорізька обл., Україна, 69055
e-mail: iocnaas@gmail.com, anna.tigova@gmail.com
тел./факс:(061) 223-99-50

Засновник: Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України

Рік заснування: 1996 р.
Періодичність випуску: один-два рази на рік.
Вимоги до оформлення та порядок подання публікації для оприлюднення приведено в розділі "Вимоги".
Відповідальність за наведений в статтях матеріал та його викладення несуть автори та рецензенти.
Процедура рецензування та дотримання редакційної етики.

Cклад редакційної колегії.

Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації.

Відкритий доступ

Журнал «Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН» - це журнал відкритого доступу, це означає, що весь вміст є доступним для користувача або його установи безкоштовно. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, роздруковувати, шукати чи пов`язувати повні тексти статей або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей без попереднього дозволу від видавця або автора. Це відповідає визначенню BOAI відкритого доступу. В якості політики відкритого доступу були прийняті положення Будапештської Ініціативи «Відкритий доступ» BOAI: Під «відкритим доступом» до рецензованої науковій літератури, ми маємо на увазі вільний доступ до неї через публічний Інтернет, і право кожного користувача читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, шукати або робити посилання на повнотекстові статті, проводити пошук роботами-індексаторами, вводити їх як дані в програмне забезпечення або використовувати для інших законних цілей за відсутності фінансових, правових і технічних перешкод, за винятком тих, які регулюють доступ до власне Інтернету. Єдиним обмеженням на відтворення і поширення і єдиною умовою копірайта в цій області повинно бути право автора контролювати цілісність своєї роботи і обов`язкові посилання на його ім`я при використанні роботи та її цитуванні.

Повнотекстовий доступ до наукових статей журналу представлений у розділі Архів номерів.

Міжнародна індексація