Науково-технічний бюлетень
Інституту олійних культур НААН

Головна      Вимоги      Редакційна колегія      Архів номерів

Автори: Назва: Ключові слова: ua en

                  Розробник: Алієв Е.Б., 2023

Науково-технічний бюлетень
Інституту олійних культур НААН

Коротка назва: Наук.-техн. бюл. ІОК
ISSN: 2078-7316
Мова видання: українська, англійська
URL: bulletin.imk.zp.ua

Про журнал

Редакційною політикою журналу є публікація оригінальних дослідницьких та оглядових матеріалів авторів з різних країн із широкого кола питань сільськогосподарських, технічних і економічних наук, а також міждисциплінарних досліджень пов’язаних із олійними культурами.
Метою наукового журналу є висвітлення результатів наукових досліджень, різних точок зору вчених з глобальних і поточних наукових проблем, аналіз перспектив на майбутнє.
Завдання журналу:
- публікація наукових результатів із розширення і модернізації наукових досліджень у національному господарстві, впровадження інновацій у виробництво;
- налагодження партнерської співпраці із закордонними науковими видавничими організаціями;
- підвищення культури рецензування та анотування матеріалів, які публікуються;
- дотримання редакційної етики.
У журналі друкуються матеріали досліджень представників сучасної вітчизняної наукової еліти, аспірантів, магістрантів, студентів закладів вищої освіти, працівників аграрної сфери, державних службовців, а також вчених інших країн.
В журналі публікуються матеріали наступної тематичної спрямованості: теоретичне обгрунтування ведення селекції та рослинництва олійних культур, методи створення гібридів і сортів олійних культур, основи насінництва олійних культур, технології вирощування та переробки олійних культур, економіки виробництва та переробки олійних культур.
Головним критерієм при відборі матеріалів для публікації є їх відповідність статусу даного видання, новизна та актуальність ідей, наукова та фактична достовірність поданого матеріалу.

Публікація статей безкоштовна

УДК 633
Науковий профіль видання. На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 1188 від 24 вересня 2020 р., збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузях «Сільськогосподарські науки» (спеціальність «201 Агрономія») і «Технічні науки» (спеціальність «208 Агроінженерія»).
Друкується за рішенням вченої ради Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України

Адреса редакції: вул. Інститутська, 1, сел. Сонячне, Запорізький р-н, Запорізька обл., Україна, 69055
e-mail: iocnaas@gmail.com, anna.tigova@gmail.com
тел./факс:(061) 223-99-50

Засновник: Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України

Рік заснування: 1996 р.
Періодичність випуску: один-два рази на рік.
Вимоги до оформлення та порядок подання публікації для оприлюднення приведено в розділі "Вимоги".
Відповідальність за наведений в статтях матеріал та його викладення несуть автори та рецензенти.
Процедура рецензування та дотримання редакційної етики.

Cклад редакційної колегії.

Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації.

Відкритий доступ

Журнал «Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН» - це журнал відкритого доступу, це означає, що весь вміст є доступним для користувача або його установи безкоштовно. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, роздруковувати, шукати чи пов`язувати повні тексти статей або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей без попереднього дозволу від видавця або автора. Це відповідає визначенню BOAI відкритого доступу. В якості політики відкритого доступу були прийняті положення Будапештської Ініціативи «Відкритий доступ» BOAI: Під «відкритим доступом» до рецензованої науковій літератури, ми маємо на увазі вільний доступ до неї через публічний Інтернет, і право кожного користувача читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, шукати або робити посилання на повнотекстові статті, проводити пошук роботами-індексаторами, вводити їх як дані в програмне забезпечення або використовувати для інших законних цілей за відсутності фінансових, правових і технічних перешкод, за винятком тих, які регулюють доступ до власне Інтернету. Єдиним обмеженням на відтворення і поширення і єдиною умовою копірайта в цій області повинно бути право автора контролювати цілісність своєї роботи і обов`язкові посилання на його ім`я при використанні роботи та її цитуванні.

Повнотекстовий доступ до наукових статей журналу представлений у розділі Архів номерів.

Міжнародна індексація

        
                          
                          
                          
Creative Commons «Attribution» 4.0 WorldWide