Науково-технічний бюлетень
Інституту олійних культур НААН

Головна      Вимоги      Редакційна колегія      Архів номерів

Автори: Назва: Ключові слова: ua ru en

                                                  Розробник: Алієв Е.Б., 20202021, №30


2020, №29


2019, №28


2019, №27


2018, №26


2018, №25


2017, №24


2016, №23


2015, №22


2014, №21


2014, №20


2013, №19


2013, №18


2012, №17


2011, №16


2010, №15


2009, №14


2008, №13


2007, №12


2006, №11


2005, №10


2004, №9


2003, №8


2002, №7


2001, №6


2000, №5


1999, №4


1998, №3


1997, №2


1994, №1

Науково-технічний бюлетень
Інституту олійних культур НААН

Коротка назва: Наук.-тех. бюл. ІОК
ISSN: 2078-7316
Мова видання: українська, російська, англійська
URL: http://bulletin.imk.zp.ua/index.php?lang=ua

Випуск 23, 2016

Зміст
1. Н.О. Шугурова, Т.Т. Дем’яненко, Ю.В. Краснокутська, З.І. Погорільчук . Метод оцінки стійкості селекційних сортозразків соняшнику до вовчка в лабораторних умовах. C.102-108 - PDF

2. Р.А. Вожегова, І.М. Біляєва, С.В. Коковіхін. Моделювання та агромеліоративне обґрунтування сівозмін на неполивних і зрошуваних землях південного степу України. C.110-120 - PDF

3. С.В. Коковіхін, В.В. Нестерчук. Агроекономічне та енергетичне обґрунтування технології вирощування гібридів соняшнику в умовах південного степу України . C.121-130 - PDF

4. А.В. Кохан, О.І. Лень, О.І. Цилюрик. Наслідки насичення сівозмін соняшником . C.131-136 - PDF

5. Ю.А. Кукса, І.Б. Комарова . Водоспоживання ріпака ярого залежно від агроприйомів вирощування в умовах північного степу України. C.137-142 - PDF

6. В.О. Лях, Є.Ю. Бєлова. Форма квітки у Linum grandiflorum desf. і особливості її успадкування гібридами F1 . C.14-20 - PDF

7. О.І. Поляков, С.В. Вахненко, О.В. Нікітенко. Особливості росту, розвитку й формування врожайності ріпаку озимого сорту Cтілуца в залежності від системи удобрення . C.143-148 - PDF

8. О.І. Поляков, О.В. Нікітенко, С.В. Вахненко, О.В. Безсусідній. Вплив агроприйомів вирощування на водоспоживання соняшнику гібриду Каменяр. C.149-154 - PDF

9. О.І. Поляков, С.В. Вахненко, О.В. Нікітенко, В.В. Вендель. Особливості формування продуктивності гірчиці ярої під впливом мінеральних добрив за різних норм висіву. C.155-161 - PDF

10. В.О. Ручка, Т.О. Таранець. Сидерати – як альтернатива мінеральним добривам при вирощуванні олійного льону. C.162-168 - PDF

11. Ю.І. Ткаліч . Вплив мікродобрив і стимуляторів росту рослин на продуктивність соняшнику у північному степу України . C.169-177 - PDF

12. М.І. Федорчук, М.А. Ковальов. Продуктивність гібридів соняшнику високолеїнового типу залежно від густоти стояння рослин при вирощуванні в умовах півдня України. C.178-184 - PDF

13. Є.В Гайдаш, Т.М. Лупинос, І.М. Михайлова, О.І. Гоменюк. Державний реєстр та поширення сортів рослин в Україні на прикладі Інституту олійних культур НААН. C.186-192 - PDF

14. І.В. Чехова. Пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності виробництва олійних культур. C.193-102 - PDF

15. І.А. Шевченко, Ір.А. Шевченко. Взаємодія пружних робочих органів грунтообробних машин з грунтовим середовищем. C.204-211 - PDF

16. Ю.О. Махно. Успадкування білкових компонентів насіння гібридами F2 і F3 льону олійного. C.21-27 - PDF

17. Є. Голкa, Ян Р. Камінський. Необхідність дослідження експлуатаційних показників тракторів та сільськогосподарських машин . C.212-221 - PDF

18. І.А. Шевченко, Ір.А. Шевченко. Експериментально-теоретичні підстави створення пружних робочих органів грунтообробних машин . C.222-226 - PDF

19. М.Г. Калінова. Вплив низьких та високих температур на насіння ріпаку озимого на ранніх етапах розвитку. C.28-34 - PDF

20. А.В. Тігова, А.І. Сорока . Хлорофільні зміни в поколінні М2 у Linum humile Mill. під дією хімічних мутагенів. C.35-43 - PDF

21. Н.Ф. Григорчук, О.В. Якубенко. Оцінка сортів сої в екологічному сортовипробуванні. C.45-50 - PDF

22. В.М. Журавель, Г.І. Буділка. Ефективність використання добору при створенні сортів гірчиці білої. C.51-55 - PDF

23. Н.М. Кутіщева, Н.О. Шугурова. Вихідний селекційний матеріал з цінними господарськими ознаками та стійкістю до ураження збудниками основних хвороб. C.56-63 - PDF

24. І.А. Шевченко, О.С. Ковязин. Перспектива використання теплового поля в грунті. C.6-12 - PDF

25. Л.О. Макаренко. Визначення лушпинності сафлору красильного новим методом. C.64071 - PDF

26. В.О. Лях, Н.В. Сопіна, Ю.О. Махно. Співвідношення маси ядра і оболонки насіння як показник ефективності вирощування сортів льону олійного. C.72-77 - PDF

27. С.І. Одинець, Н.М. Кутіщева, Л.І. Шудря, В.О. Середа. Вплив відновлювачів фертильності пилку соняшника на господарсько-цінні ознаки гібридів. C.78-87 - PDF

28. І.О. Полякова. Порівняльне вивчення однорічних диких видів льону за основними господарсько-цінними ознаками. C.88-95 - PDF

29. Є.О. Сагайдак, М.М. Ягло. Вивчення колекції льону олійного з маркерними морфологічними ознаками та господарсько-цінними показниками. C.96-101 - PDF