Науково-технічний бюлетень
Інституту олійних культур НААН

Головна      Вимоги      Редакційна колегія      Архів номерів

Автори: Назва: Ключові слова: ua ru en

                                                  Розробник: Алієв Е.Б., 20202021, №30


2020, №29


2019, №28


2019, №27


2018, №26


2018, №25


2017, №24


2016, №23


2015, №22


2014, №21


2014, №20


2013, №19


2013, №18


2012, №17


2011, №16


2010, №15


2009, №14


2008, №13


2007, №12


2006, №11


2005, №10


2004, №9


2003, №8


2002, №7


2001, №6


2000, №5


1999, №4


1998, №3


1997, №2


1994, №1

Науково-технічний бюлетень
Інституту олійних культур НААН

Коротка назва: Наук.-тех. бюл. ІОК
ISSN: 2078-7316
Мова видання: українська, російська, англійська
URL: http://bulletin.imk.zp.ua/index.php?lang=ua

Випуск 16, 2011

Зміст
1. С.В. Вахненко, О.І. Поляков. Формування продуктивності рижію ярого при застосуванні біостимуляторів та регуляторів росту рослин в умовах південного степу України. C.103-107 - PDF

2. А.В. Кохан. Екологічно чиста технологія вирощування соняшнику. C.108-111 - PDF

3. О.І. Поляков, О.В. Нікітенко. Формування елементів продуктивності та врожайності сортів сої під впливом застосування біостимуляторів росту. C.112-116 - PDF

4. В.Н. Салатенко, Н.Є. Василенко. Біометричні показники росту і розвитку сортів рицини різних груп стиглості в залежності від строків сівби та густоти стояння рослин. C.117-120 - PDF

5. О.В. Швачка, Н.О. Новошинська. Вплив строків сівби та густоти стояння рослин на урожайність гібрида соняшнику рябота в умовах півдня України. C.121-125 - PDF

6. Є.О. Юркевич. Вплив сівозмін на забур’яненість посівів олійних культур залежно від попередників. C.126-130 - PDF

7. Н.М. Кутіщева, І.В. Аксьонов, Б.К. Литовченко. Реципрокний ефект у стерильних гібридів соняшнику. C.13-20 - PDF

8. С.О. Яковлєва-Носарь, В.О. Лях. Мінливість деяких ознак продуктивності рижію ярого при різній густоті сівби. C.131-134 - PDF

9. В.Т. Гриценко. Аналіз досліджень процесу сепарації сипкого матеріалу. C.136-141 - PDF

10. О.О. Троїцька, С.Ж. Панов. Аналіз сучасних технологій детоксикації антипоживних речовин в насінні рицини. C.142-152 - PDF

11. В.Т. Гриценко. Розробка конструктивно-технологічної схеми лінії переробки макухи з насіння олійних культур. C.153-156 - PDF

12. Г.Д. Лісняк, О.Ф. Першин, М.В. Іванов. Особливості цчс у гібридів озимого ріпаку української селекції. C.21-26 - PDF

13. Н.В. Примєрова, А.І. Сорока, В.О. Лях. Порівняльна оцінка за ознаками продуктивності гібридів f1 соняшнику за участю різних хлорофільних мутантів. C.27-32 - PDF

14. Г.І. Буділка, І.В. Аксьонов, В.І. Левченко. Жирнокислотний склад олії гірчиці озимої. C.34-39 - PDF

15. П.І. Вишневський, С.П. Вишневський. Створення вихідного генетично різноманітного селекційного матеріалу озимого ріпаку методом гібридизації. C.40-43 - PDF

16. Н.Ф. Григорчук, О.В. Якубенко. Господарська оцінка сортів сої у демонстраційному сортовипробуванні ІОК НААН. C.44-48 - PDF

17. С.Г. Димитров. Створення відновлювачів фертильності соняшнику, резистентних до гербіциду євро-лайтинг. C.49-52 - PDF

18. В.М. Журавель. Господарська цінність мутантних зразків гірчиці сизої, створених методом хімічного мутагенезу. C.53-58 - PDF

19. Н.М. Кирпичова, К.В. Ведмедєва. Оцінка соняшнику за енергетичною цінністю. C.59-63 - PDF

20. І.Б. Комарова. Мінливість колекційних зразків рижію ярого за ознаками урожайності та виходу олії. C.64-69 - PDF

21. Н.М. Кутіщева, Б.К. Литовченко, Л.І. Шудря, Г.В. Жаркова. Інноваційні розробки гібридів соняшнику, створені в Інституті олійних культур НААН. C.70-74 - PDF

22. Т.В. Леус, І.І. Лазебний, К.В. Ведмедєва. Оцінка вихідного селекційного матеріалу сафлору на основі зразків сонячний, зразок 16, сірійський. C.75-80 - PDF

23. Н.І. Костюченко, В.О. Лях. Різноманіття мікроміцетів кореневої зони соняшнику при вирощуванні в агроценозах олійних культур. C.8-12 - PDF

24. С.І. Одинець. Результати випробувань тест-гібридів, отриманих з використанням нових ліній-відновлювачів фертильності пилку. C.81-86 - PDF

25. О.І. Поляков, К.Я. Бойко, Н.О. Новошинська. Вихід кондиційного насіння батьківських форм соняшнику гібрида степовий в залежності від схем сівби. C.87-90 - PDF

26. І.В. Аксьонов, В.М. Ніконова, К.В. Максюк, К.С. Сченстний. Реакція батьківських ліній соняшнику на зміну строків сівби. C.92-98 - PDF

27. Ю.В. Білявський. Видовий склад та динаміка чисельності коваликів (elateridae) у кукурудзяно-соєвих агроценозах. C.99-102 - PDF