Науково-технічний бюлетень
Інституту олійних культур НААН

Головна      Вимоги      Редакційна колегія      Архів номерів

Автори: Назва: Ключові слова: ua ru en

                                                  Розробник: Алієв Е.Б., 20202021, №30


2020, №29


2019, №28


2019, №27


2018, №26


2018, №25


2017, №24


2016, №23


2015, №22


2014, №21


2014, №20


2013, №19


2013, №18


2012, №17


2011, №16


2010, №15


2009, №14


2008, №13


2007, №12


2006, №11


2005, №10


2004, №9


2003, №8


2002, №7


2001, №6


2000, №5


1999, №4


1998, №3


1997, №2


1994, №1

Науково-технічний бюлетень
Інституту олійних культур НААН

Коротка назва: Наук.-тех. бюл. ІОК
ISSN: 2078-7316
Мова видання: українська, російська, англійська
URL: http://bulletin.imk.zp.ua/index.php?lang=ua

Випуск 14, 2009

Зміст
1. Н.І. Велкова. Використання вихідного матералу в cелекції гірчиці білої на вміст жиру у насінні. C.103-108 - PDF

2. П.І. Вишневський, С.П. Вишневський. Cтворення вихідного селекційного матеріалу озимого ріпаку методом гібридизації. C.109-113 - PDF

3. В.М. Журавель. Селекційна цінність зразків гірчиці білої, створених методом хімічного мутагенезу. C.114-119 - PDF

4. І.Б. Комарова, В.О. Лях. Мінливість біометричних показників рижію ярого. C.120-129 - PDF

5. Г.М. Левчук, О.М. Войтович. Реакція різних генотипів льону олійного на дію абіотичних факторів. C.130-136 - PDF

6. С.В. Дідович, С.Ф. Абдурашитов, С.В. Блажук. Вплив мінеральних фосфорних добрив на ефективність симбіозу сої з ризобіями й ендомікоризними грибами . C.139-142 - PDF

7. Н.П. Жернова. Вплив елементів технології на продуктивність гірчиці сарептської сорту Світлана. C.143-149 - PDF

8. Е.В. Гайдаш, В.В. Рожкован, С.В. Плетень. Непрямі методи оцінки озимого ріпаку на морозостійкість. C.15-20 - PDF

9. С.А. Коваленко. Вплив добрив та рістрегулюючих препаратів на продуктивність гірчиці сарептської . C.150-156 - PDF

10. А.М. Коваленко, В.Г. Таран, О А. Коваленко. Вирощування соняшнику в сівозмінах в умовах Cтепу. C.157-161 - PDF

11. Н.І. Костюченко, В.О. Лях. Видовий та родовий склад комплексу мікроміцетів ризосфери соняшнику. C.162-166 - PDF

12. А.Н. Краєвський. Альтернативна технологія вирощування соняшнику. C.167-172 - PDF

13. П.Н. Лазер, І.М. Мринський, В.Т. Гонтарук. Продуктивність материнських форм соняшнику залежно від агротехнічних умов вирощування на ділянках гібридизації . C.173-176 - PDF

14. А.М. Ніколаєва, І.Ю. Личковська. Трофічні зв`язки шкідників ріпаку (Heteroptera, Pentatomidae) в умовах Центральної Росії . C.177-182 - PDF

15. В.П. Наумкін. Прояв кількісних ознак рижію ярого при різних строках сівби. C.183-187 - PDF

16. В.П. Наумкін, Н.І. Велкова. Видовий склад комах на посівах гірчиці білої. C.188-195 - PDF

17. В.М. Нижеголенко, К.С. Проценко, О.І. Поляков, О.В. Нікітенко. Вплив строків сівби та норм висіву на продуктивність сої в умовах богари та зрошення. C.196-206 - PDF

18. В.В. Плотніков, В.Г. Гильчук, М.Б. Гуменний, В.О. Наконечний. Cпецифічність хімічного захисту посівів сої від бур'янів. C.207-211 - PDF

19. А.М. Кирильчук. Вивчення колекційних зразків ріпаку ярого та виділення основних джерел господарських ознак. C.21-27 - PDF

20. В.В. Рожкован, С.І. Гуринович., Ю.І. Бідаш. Застосування гербіцидів на посівах маку. C.212-217 - PDF

21. М.Г. Собко, О.Г. Полежай, А.В. Мельник. Роль агроприйомів вирощування ярого ріпаку . C.218-225 - PDF

22. С.В. Томашов. Вплив мінеральних добрив та строків їх внесення на основні показники продуктивності озимого ріпаку сорту Aтлант . C.226-231 - PDF

23. В.М. Тоцький, О.І. Поляков. Вплив мінеральних добрив на показники продуктивності та якості насіння гібридів соняшнику . C.232-237 - PDF

24. А.В. Чехов, Н.П. Жернова. Технологічні аспекти вирощування гірчиці білої в умовах південного Степу України. C.238-247 - PDF

25. Є.О. Юркевич, Н.П. Коваленко. Вдосконалення технологій вирощування олійних культур у сівозмінах в умовах південного Степу . C.248-254 - PDF

26. В.Т. Гриценко. Дослідження коливання щітки роторного просіювача. C.257-268 - PDF

27. М.К. Лінник. Перспективи виробництва біодизеля і субпродуктів із насіння олійних культур. C.269-271 - PDF

28. О.В. Кривошеєва, В.К. Рябчун, Н.Н. Леонова, К.В. Ведмедєва. Національна базова колекція соняшнику в Україні як джерело цінних ознак для селекції. C.28-34 - PDF

29. І.В. Аксьонов. Ідентифікація білкових спектрів у гібридних комбінаціях соняшнику. C.3-7 - PDF

30. Н.М. Кутіщева, Б.К. Литовченко. Відмінності в ознаках реципрокних гібридів соняшнику. C.35-43 - PDF

31. А.А. Муравльов. Технологічні особливості андрогенезу пиляків in vitro ріпаку ярого. C.44-51 - PDF

32. І.О. Полякова. Успадкування хлорофільної мутації xanthoviridis у льону олійного. C.52-55 - PDF

33. А.І. Сорока. Вплив поживного середовища та типу експланту на розвиток калусу у соняшнику . C.56-62 - PDF

34. О.В. Сухарєв. Анатомічна характеристика рослин сімейства Brassicaceae на прикладі ріпаку ярого та капусти білокачанної. C.63-73 - PDF

35. М. Христов, А. Пісков, Ю. Енчева, Д. Валькова, М. Друмева, Н. Ненова, В. Ніколова, В. Енчева, П. Шіндрова, П. Петров, Г. Георгієв. Створення гібридів соняшнику з підвищеною продуктивністю, стійких до паразитарних захворювань та вовчка з використанням класичних та біотехнологічних методів . C.74-87 - PDF

36. О.А. Бойка, В.О. Лях. Перші міжвидові гібриди лунарії. C.8-14 - PDF

37. Г.І. Буділка, І.В. Аксьонов. Оцінка зимостійкості гірчично-ріпакових гібридів як вихідного матеріалу. C.91-96 - PDF

38. Б.Ф. Вареник. Селекція соняшнику на стійкість до основних біотичних та абіотичних факторів в CГІ-НЦНС. C.97-102 - PDF