Науково-технічний бюлетень
Інституту олійних культур НААН

Головна      Вимоги      Редакційна колегія      Архів номерів

Автори: Назва: Ключові слова: ua en

                  Розробник: Алієв Е.Б., 2023

Науково-технічний бюлетень
Інституту олійних культур НААН

Коротка назва: Наук.-техн. бюл. ІОК
ISSN: 2078-7316
Мова видання: українська, англійська
URL: bulletin.imk.zp.ua

Редакційна колегія:

Шевченко Ігop Аркадійович, головний редактор, головний науковий співробітник відділу техніко-технологічного забезпечення насінництва Інституту олійних культур НААН, доктор технічних наук, доктор хабілітат (Польща), професор, член-кореспондент НААН
         

Лях Biктop Олексійович, заступник головного редактора, завідувач кафедри садово-паркового господарства та генетики біологічного факультету Запорізького національного університету, доктор біологічних наук, професор
       

Тігова Анна Володимирівна, відповідальний секретар, кандидат біологічних наук, науковий співробітник
 

Алієв Ельчин Бахтияр огли, член редакційної колегії, головний науковий співробітник відділу техніко-технологічного забезпечення насінництва Інституту олійних культур НААН, доктор технічних наук, старший дослідник
         

Боллер Біт, член редакційної колегії, член групи Agroscope з селекції кормових культур, колишній президент EUCARPIA, доктор філософії (Швейцарія)
       

Ведмедєва Катерина Владиславівна, член редакційної колегії, в.о. заступника директора Інституту олійних культур НААН з наукової роботи, завідувач лабораторії генетики та генетичних ресурсів, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
         

Камінські Едмунд, член редакційної колегії, доктор сільськогосподарських наук, професор Технологічно-природознавчого інституту (Польща)
   

Мапеллі Серджіо, член редакційної колегії, асоційований науковий співробітник Інституту сільськогосподарської біології та біотехнології, доктор філософії (Італія)
       

Поляков Олександр Іванович, член редакційної колегії, завідувач відділу агротехнологій та впровадження Інституту олійних культур НААН, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
     

Солоденко Анжела Євгеніївна, член редакційної колегії, провідний науковий співробітник Селекційно-генетичного інституту – Національного центра насіннєзнавства та сортовивчення, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
       

Сорока Анатолій Іванович, завідувач відділу селекції, генетики та біотехнології Інституту олійних культур НААН, кандидат біологічних наук, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
         

Ткаліч Юрій Ігорович, член редакційної колегії, завідувач кафедри загального землеробства та грунтознавства Дніпровського державного аграрно-економічного університету, доктор сільськогосподарських наук, професор
     

Христов Михаїл, член редакційної колегії, доктор сільськогосподарських наук, селекціонер по соняшнику Добруджанського сільськогосподарського інституту, професор (Болгарія)
     

Черенков Анатолій Васильович, член редакційної колегії, доктор сільськогосподарських наук, академік НААН, радник дирекції Інституту зернових культур НААН
   

Гирка Анатолій Дмитрович, член редакційної колегії, доктор сільськогосподарських наук, заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії агробіологічних ресурсів ярих зернових і зернобобових культур Інституту зернових культур НААН
       

Яропуд Віталій Миколайович, член редакційної колегії, кандидат технічних наук, доцент, декан інженерно-технологічного факультету Вінницького національного аграрного університету