Науково-технічний бюлетень
Інституту олійних культур НААН

Головна      Вимоги      Редакційна колегія      Архів номерів

Автори: Назва: Ключові слова: ua en

                  Розробник: Алієв Е.Б., 2023

Науково-технічний бюлетень
Інституту олійних культур НААН

Коротка назва: Наук.-техн. бюл. ІОК
ISSN: 2078-7316
Мова видання: українська, англійська
URL: bulletin.imk.zp.ua

Вимоги

Редакцією журналу приймаються до друку оригінальні статті з фундаментальних проблем таких основних напрямів: теоретичне обґрунтування ведення селекції та рослинництва олійних культур, методи створення гібридів і сортів олійних культур, основи насінництва олійних культур, технології вирощування та переробки олійних культур, економіки виробництва та переробки олійних культур. Публікуються закінчені експериментальні роботи та оглядові статті, що раніше не друкувалися.
Редакція приймає до друку статті українською та англійською мовами. Кількість авторів однієї статті не має перевищувати 10 осіб. Під час розгляду матеріалів, редакція журналу надає перевагу статтям, підготовленим англійською мовою.
Статті в електронному форматі направляються до редколегії одним файлом за електронною адресою: iocnaas@gmail.com, anna.tigova@gmail.com.
Датою отримання рукопису вважається дата надходження його до редакції. У разі одержання рукопису, оформленого з порушенням цих правил, редакція залишає за собою право його не приймати, про що повідомляє авторів.
Англійський варіант статті приймається лише за умови її фахового перекладу. У разі надсилання англійського варіанту, перекладеного за допомогою інтернет-перекладачів (наприклад, Google), матеріали будуть відхилені.
Редакція журналу повідомляє авторів, що вони несуть повну персональну відповідальність за некоректні запозичення або використання результатів досліджень інших осіб і дотримання етики наукового цитування.
Автори повинні забезпечувати: оригінальність поданих статей, тобто матеріали, які не були опубліковані в інших виданнях будь-якими мовами; відсутність плагіату; посилання на відповідні джерела, якщо використовуються праці або тексти третіх осіб.
Журнал використовує програмне забезпечення «StrikePlagiarism.com» для виявлення випадків наявності плагіату.
З метою запобігання плагіату, редакційна колегія здійснює наступні заходи: стаття перевіряється на наявність запозичень з робіт третіх осіб без відповідних посилань на джерело за допомогою комп’ютерної програми; під час розгляду статті робиться висновок щодо відсутності або наявності плагіату.
Плагіат у всіх формах є неприйнятним і розглядається як прояв неетичних дій. Рукописи, які надходять до редколегії, перевіряються на оригінальність за такими показниками: якщо оригінальність тексту складає понад 80 %, то матеріал допускається до опублікування; від 50 до 80 % оригінальності тексту – автору слід перевірити правильність оформлення цитувань та посилань на використані джерела; від 40 до 50 % оригінальності тексту – матеріал відправляється на доопрацювання з подальшою обов’язковою повторною перевіркою; менше 40 % оригінальності тексту – матеріал до розгляду не приймається.

Вимоги до оформлення матеріалів для друку

Приклад оформлення статті

Авторські права та ліцензування

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY.
Фактом прийняття (акцепту) умов Договору, що розміщений нижче, є направлення автором своїх матеріалів для їх оприлюднення у виданнях Ліцензіата
ЦІЄЮ УГОДОЮ АВТОР ЗАСВІДЧУЄ, ЩО ПОДАНИЙ МАТЕРІАЛ:
- не порушує авторських прав інших осіб або організацій;
- не був опублікований раніше у інших видавництвах та не був поданий до публікації у інші видання.
ДО ПРАВ, ЯКІ АВТОР ПЕРЕДАЄ РЕДКОЛЕГІЇ ЖУРНАЛУ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ІНСТИТУТУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НААН», ЗОКРЕМА, НАЛЕЖАТЬ ПРАВА НА:
- публікацію статті українською, англійською мовою та розповсюдження її друкованої версії;
- переклад статті англійською мовою (для статей українською мовою) та розповсюдження друкованої версії перекладу;
- розповсюдження електронної версії статті, а також електронної версії англомовного перекладу статті (для статей українською мовою) через будь-які електронні засоби (розміщення на офіційному web-сайті журналу, в електронних базах даних, репозитаріях тощо).
АВТОР ЗБЕРІГАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО БЕЗ УЗГОДЖЕННЯ З РЕДКОЛЕГІЄЮ ТА ЗАСНОВНИКАМИ:
- використовувати матеріали статті повністю або частково з освітньою метою;
- використовувати матеріали статті повністю або частково для написання власних дисертацій;
- використовувати матеріали статті для підготовки тез, доповідей конференцій, а також усних презентацій;
- в усіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію на офіційному сайті журналу є обов’язковим.

Завантажити бланк ліцензійної угоди

Завантажити бланк ліцензійної угоди (англійська версія)