Науково-технічний бюлетень
Інституту олійних культур НААН

Головна      Вимоги      Редакційна колегія      Архів номерів

Автори: Назва: Ключові слова: ua ru en

                                                  Розробник: Алієв Е.Б., 2015

Науково-технічний бюлетень
Інституту олійних культур НААН

Коротка назва: Наук.-тех. бюл. ІОК
ISSN: 2078-7316
Мова видання: українська, російська, англійська
URL: http://bulletin.imk.zp.ua/index.php?lang=ua

Про журнал


УДК 633
Віднесено до наукових фахових видань (постанова президії ВАК України від 1 липня 2010 р. № 1-05/5)
Друкується за постановою вченої ради Інституту олійних культур НААН

Адреса редакції: вул. Інститутська, 1, сел. Сонячне, Запорізький р-н, Запорізька обл., Україна, 70417
e-mail: iocnaas@gmail.com, sbornikIMK@hotmail.com
тел./факс:(061) 223-99-99 (головний редактор)
223-99-66 (заст. головного редактора)
223-99-56 (відповідальний секретар)

Видається з 1996 р. Виходить один-два рази на рік (українською, російською та англійською мовами).
Відповідальність за наведений в статтях матеріал та його викладення несуть автори та рецензенти.