Науково-технічний бюлетень
Інституту олійних культур НААН

Головна      Вимоги      Редакційна колегія      Архів номерів

Автори: Назва: Ключові слова: ua ru en

                                                  Розробник: Алієв Е.Б., 2020

Науково-технічний бюлетень
Інституту олійних культур НААН

Коротка назва: Наук.-тех. бюл. ІОК
ISSN: 2078-7316
Мова видання: українська, російська, англійська
URL: http://bulletin.imk.zp.ua/index.php?lang=ua

Про журнал


В журналі публікуються матеріали наступної тематичної спрямованості: теоретичне обгрунтування ведення селекції та рослинництва олійних культур, методи створення гібридів і сортів олійних культур, основи насінництва олійних культур, технології вирощування та переробки олійних культур, економіки виробництва та переробки олійних культур.

УДК 633
Віднесено до наукових фахових видань (постанова президії ВАК України від 1 липня 2010 р. № 1-05/5)
Друкується за постановою вченої ради Інституту олійних культур НААН

Адреса редакції: вул. Інститутська, 1, сел. Сонячне, Запорізький р-н, Запорізька обл., Україна, 70417
e-mail: iocnaas@gmail.com, sbornikIMK@hotmail.com
тел./факс:(061) 223-99-99 (головний редактор)
223-99-66 (заст. головного редактора)
223-99-56 (відповідальний секретар)

Видається з 1996 р. Виходить один-два рази на рік (українською, російською та англійською мовами).
Відповідальність за наведений в статтях матеріал та його викладення несуть автори та рецензенти.
Процедура рецензування та дотримання редакційної етики