Автори: Назва: Ключові слова: ua ru en

                                                                            Розробник: Алієв Е.Б., 20152018, №25


2017, №24


2016, №23


2015, №22


2014, №21


2014, №20


2013, №19


2013, №18


2012, №17


2011, №16


2010, №15


2009, №14


2008, №13


2007, №12


2006, №11


2005, №10


2004, №9


2003, №8


2002, №7


2001, №6


2000, №5


1999, №4


1998, №3


1997, №2


1994, №1

Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН
Фахове видання (сільськогосподарські науки)

Вимоги до оформлення матеріалів для друку

Приклад оформлення статті

УДК 633
Віднесено до наукових фахових видань (постанова президії ВАК України від 1 липня 2010 р. № 1-05/5)
Друкується за постановою вченої ради Інституту олійних культур НААН

Редакційна колегія:

Шевченко І.А. (головний редактор)
Аксьонов І.В. (заступник головного редактора)
Сорока А.І. (відповідальний секретар)
Вронських М.Д. (Молдавія)
Дзюбецький Б.В. (Україна)
Камінський Е. (Польша)
Лях В.О. (Україна)
Півень В.Т. (Росія)
Поляков О.І. (Україна)
Тішков М.М. (Росія)
Ткаліч І.Д. (Україна)
Христов М.Н. (Болгарія)
Черенков А.В. (Україна)
Шкорич Д. (Сербія)

Адреса редакції: вул. Інститутська, 1, сел. Сонячне, Запорізький р-н, Запорізька обл., Україна, 70417
e-mail: imkua@mail.ru
тел./факс:(061) 223-99-99 (головний редактор)
223-99-66 (заст. головного редактора)
223-99-56 (відповідальний секретар)

Видається з 1996 р.
Виходить один-два рази на рік (українською, російською та англійською мовами).
Відповідальність за наведений в статтях матеріал та його викладення несуть автори та рецензенти.